Skip to content

Godt indhold er lig med hurtig værdi for modtageren

2 mins read

Efterhånden er enhver, som har med content marketing at gøre, klar over, at god markedsføring handler om at skabe godt indhold.

Men langt hen ad vejen er der usikkerhed omkring, hvad godt indhold egentlig er. Vi har taget en snak med Kareem Mostafa, som er Senior Marketing Consultant hos HubSpot, hvor vi fik hans vinkel på emnet.

Kend målgruppen

Rådet fra Kareem er i tråd med en af grundreglerne for effektiv kommunikation i al almindelighed, og det handler om at tage udgangspunkt i din modtager.

Du kender formentlig de kunder, du handler med, og du har indsigt i, hvem du endnu ikke har aftaler med, men gerne vil have til at få øjnene op for din forretning. Jo mere du ved om kunder og potentielle partnere, jo bedre kan du se deres behov og imødegå dem, når du skaber dit indhold.

Kareem Mostafa lægger vægt på, at det indhold, du sender ud til din modtager, skal være noget, der tilfører ægte værdi og helst i en fart. Det skal altså være noget, der kan hjælpe dem med at udføre en konkret opgave.

I stedet for de klassiske e-bøger og whitepapers kunne det være en idé at tænke over, hvilke værktøjer eller templates man ville kunne stille til rådighed for sine brugere. 

Få værktøjerne til at afholde en workshop for jeres salgs- og marketingteam, så  I sammen kan finde frem til jeres personas og deres købsrejser.

Tag afsæt i din faglighed

Har din virksomhed med dataløsninger at gøre, kunne dit indhold måske være infografikker med idéer til optimering eller med visualisering af de problemer og udfordringer, som jeres løsning afhjælper kunden med. Eller hvis man som Inspari arbejder med datavisualisering, kunne man lave en guide med helt håndgribelige retningslinjer for, hvilke visualiseringer man skal vælge i bestemte situationer.

Det kunne også være et Excel-ark, hvor kunden indfører nogle værdier og direkte kan se, hvor meget tid, penge eller andet, de har mulighed for at spare ved at vælge jeres produkt. For et bureau som Avidly kunne det for eksempel være en Excel-baseret beregner til at udregne værdien af inbound marketing

Pointen er, at det gode indhold er noget, som din læser kan se sig selv i. Modtageren skal kunne kigge på din skabelon eller din udregner og se, hvordan det kan omsættes til værdi for dem selv relativt nemt.

Hvis beregneren tager udgangspunkt i noget, der ligger for langt fra deres hverdag og de udfordringer, de møder på kontoret, er der ingen grund til, at de bruger deres kostbare tid på at gennemgå det, og så vælger de slet og ret at lade være. 

Vælg den rigtige genre

Det er én ting at skabe indhold med værktøjer eller skabeloner, som kan gøre dine kunders hverdag nemmere nu og her. Et andet forslag fra Kareem Mostafa drejer sig om at gentænke mulighederne for de forskellige genrer af indhold, som du sender ud i verden.

Sæt dig i dine kunders sted og overvej, hvad der trigger interessen fra dem. Vil en travl direktør læse en guide med tre skridt til effektive dataløsninger, eller vil vedkommende hellere investere tid i en playbook med beskrivelser af problemer og udførlige løsningsmuligheder?

Er det en e-bog med grundig gennemgang af særlige branchevilkår, som fanger opmærksomheden, eller skal der være en test eller en beregner med i dit indhold, før det lyder som noget, en indkøber vælger at bruge tid på?

Hvad du vælger at kalde dit indhold har betydning for, hvordan modtageren opfatter det. Nogle gange kan et ”whitepaper” lyde som det rigtige, fordi det antyder, at der er god information, men på et niveau, som ikke forudsætter, at læseren allerede ved en hel masse om emnet og forstår en bestemt jargon.

Andre gange kan en ”guide” måske lyde lidt for let, hvis du for eksempel vælger at give modtageren konkrete anvisninger i problemløsning på et svært teknisk niveau og måske har en beregner eller andre værktøjer med i posen også. 

Vil du have flere gode idéer til at blive mere synlig på nettet? Så få vores  guide til indholdsdistribution i inbound marketing lige her.

Behov, faglighed og godt indhold

Brug din viden om kunderne til at finde ud af, hvad de vil reagere mest og bedst på, og lav dit indhold, så det spejler deres behov. Skriv eller skab indholdet med afsæt i den base af viden, du har om din egen faglighed. Når du rammer den gode kombination af din viden og modtagerens behov, har du det gode indhold.

Tjeklisten til det gode indhold ifølge Kareem Mostafa:

  • Tag afsæt i din egen faglighed; hvad ved du, som din modtager har behov for at vide?
  • Kend målgruppen; hvilke konkrete værktøjer og informationer giver modtageren reel værdi nu og her?
  • Fokusér på genren; sørg for at tilpasse indhold og form, så modtagerens forventninger mødes.

Guide til indholdsdistribution CTA