Skip to content

Hvad er en website-strategi, og hvorfor har du brug for den?

2 mins read

Der er som regel en god grund til, at du vil redesigne dit website. Det kunne være ønsket om mere trafik, flere leads, mere salg eller noget helt fjerde. Du har måske også allerede en lang liste over, hvad det nye website skal indeholde og løse.

Men hvad så nu?

Mange hopper direkte ud i at implementere de forskellige features uden at have en klar plan for, hvad der skal bidrage til de ønskede resultater.

 

“A goal without a plan is just a wish.”

― Antoine de Saint-Exupéry

 

Hvis du springer direkte til eksekvering, er der stor risiko for, at du ender med ikke at få de resultater, du ønsker. Vi insisterer på at starte med, hvorfor vores kunder ønsker at redesigne, og beslutter først dernæst hvordan.

Nøglen ligger i at starte med at bygge en solid strategi, der sikrer det rigtige udgangspunkt, og først derefter at fokusere på det taktiske - hvad og hvordan.

Growth Driven Design

Hos Avidly bygger vi leadgenererende websites ud fra Growth Driven Design-metodikken. Growth Driven Design-processen kan deles op i  tre overordnede faser:

 1. Strategi-fasen
 2. Launch Pad website
 3. Løbende forbedring

Læs vores gratis guide: Nyt B2B website? Her er 10 fundamentale spørgsmål, du skal afklare først

Disse 5 spørgsmål skal website-strategien besvare

Strategi-fasen er helt central, da det er her vi arbejder med de målsætninger og konkrete aktiviteter som skal styre de efterfølgende faser, hvor vi 

 1. bygger den første iteration af det nye website (Launch Pad) og 
 2. bruger data-eksperimenter til at optimere og udbygge Launch pad websitet. 

For at kunne bygge et leadgenerende website skal strategien som minimum besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

 • Mål og målsætninger
 • Brugere
 • UX
 • Indhold
 • Teknisk platform

Vi kommer lidt nærmere ind på, hvordan vi besvarer de enkelte spørgsmål herunder. 

Mål og målsætninger

Hvilke overordnede forretningsmål skal websitet bidrage til at opfylde og hvordan?

Mål og målsætninger er kernen i et datadrevet digitalt marketing setup. Når vi hos Avidly arbejder med website-strategien for vores kunder, starter vi med at sikre os, at vi har et godt og grundigt indblik i jeres forretningsmål. Det gør vi via et indledende spørgeskema og en strategi-workshop.

Dette indblik bruger vi til at beskrive de konkrete aktiviteter og delmål, som skal opfyldes for at indfri målsætningerne.

Vi opstiller specifikke SMART goals for websitet, som nedfældes i strategi-dokumentet, bliver et omdrejningspunkt i hele processen og sikrer, at vi arbejder i den rigtige retning.

Brugere

Hvem er de vigtigste brugere, og hvad skal websitet gøre for dem? 

Brugerne, og din forståelse af deres behov og købsrejse, er en af de vigtigste ingredienser for et succesfuldt setup. En af de nemmeste måder at skabe værdi for brugerne er helt banalt at svare på de spørgsmål, de måtte have til dit produkt og din virksomhed.

Så en del af øvelsen med at afdække købsrejsen handler om at identificere de spørgsmål dine brugere har til dig og dine produkter. Der kan selvfølgelig også være helt konkrete handlinger, som en eller flere personaer skal kunne udføre på dit website for at løse deres opgave. Alt dette kortlægges, prioriteres og bruges som input, når UX-flows og site-struktur skal designes.

Hvis I ikke allerede har kender jeres personas eller deres købsrejse, kan vi tilbyde hjælp med at få dette på plads.

UX

Hvad er kravene til UX og site-arkitektur?

Når vi har styr på brugerne og de opgaver, de skal løse på websitet, er næste skridt at sammenholde den viden med data over, hvilke sider der rent faktisk bliver brugt i dag.

Ved at analysere det nuværende site, kan vi se forbedringsmuligheder i UX, og eksempelvis se, hvor vi skal justere navigation og site-struktur.

Indhold

Har vi det rette indhold til at understøtte brugerens købsrejse?

Indhold er som bekendt den motor som driver din inbound marketing indsats, og det er i sidste ende den, der afgør, om dine brugere får svar på alle de spørgsmål, de måtte have undervejs i deres købsrejse.

Derfor bruger vi noget krudt på at undersøge, hvorvidt I allerede har indhold til at understøtte kundernes købsrejse, eller om det skal udvikles. 

Teknisk platform

Hvad er det teknologiske behov, og hvilke eventuelle eksterne website-integrationer har vi brug for?

Når du har styr på, hvad websitet skal kunne, kan du vælge den rigtige platform. Vi arbejder primært med HubSpot, og derfor går diskussionen som regel på, hvorvidt vi skal integrere HubSpot ind i et eksisterende CMS som for eksempel Wordpress, eller om vi skal bygge det på Hubspot CMS.

Vi har udviklet vores egne templates og moduler til HubSpot CMS, så du kan kommer hurtigt i gang på en webplatform, der er bygget til inbound marketing, udviklet med SEO for øje og er responsiv som standard. Det er også i denne fase, at vi afgør om websitet skal indeholde integrationer til eksterne systemer, og hvordan disse integrationer skal laves.

En af fordelene ved at lægge en systematisk strategi for websitet efter ovenstående model er, at du får afdækket de krav og ønsker, der ikke stod klar fra starten, men dukker op undervejs. Og det kommer helt sikkert til at ske.

Den grundige forberedelse øger sandsynligheden for, at du får gjort tingene rigtigt første gang og bruger ressourcerne mest effektivt, så du hurtigst muligt kan høste de resultater, som dit nye website skal levere.

New call-to-action