Skip to content

Hvad er Growth-Driven Design?

4 mins read

Growth-Driven Design (GDD) er en ny og effektiv måde at opbygge og vedligeholde websites på. Med metoden opnår du større kontrol med budgettet og mere målbare resultater. Du bruger kun ressourcer, hvor de giver værdi, og du kommer hurtigere i gang med en fuldt funktionsdygtig hjemmeside.

Growth-Driven Design vs. traditionel webdesign

Filosofien og processen bag Growth-Driven Design adskiller sig på mange måder fra traditionel webudvikling. 

Det varer normalt fire til seks måneder at få et klassisk corporate website i luften. I den periode foretager man tusindvis af små valg om brugeradfærd, design, indhold osv. Til sidst sender man websitet ud i verden, og håber på det bedste.

Efter lanceringen bliver kun de færreste løsninger forbedret i større grad. Websitet får lov at leve, indtil man to-tre år senere redesigner det hele eller store dele af det, fordi det er blevet forældet og ikke performer, som man ønsker.

Growth-Driven Design er en mere agil tilgang til det at bygge et website. I stedet for at starte med et stort projekt, bygger man et så lille website som muligt med mange små elementer. Derfor kan det være i luften i løbet af 45 til 60 dage. Websitet konverterer stadig i samme grad som det gamle, fordi det beholder det vigtigste indhold, og det er stadig et komplet website. Efter lanceringen begynder det derfor hurtigt at skabe værdi.

Traditionel webdesign vs growth driven design

Læs vores gratis guide: Nyt B2B website? Her er 10 fundamentale spørgsmål, du  skal afklare først

Derfor er Growth-Driven Design en god forretning

Et redesign af et website bruger en væsenlig del af et marketing budget. Det bør resultere i et afkast. Men det kan være svært at scope et website-projekt rigtigt, da vi først begynder at få ideer og viden nok omkring markedet og kunderne, når projektet er startet. Growth-Driven Design tager hånd om de udfordringer, fordi udviklingen sker på en agil måde og ud fra et fast månedligt budget.

Komponenterne i Growth-Driven Design

Der er tre bærende elementer i GDD:

  1. Strategi
  2. Launchpad-website (affyringsrampe)
  3. Kontinuerlig forbedringscyklus

Strategi i Growth-Driven Design

Når vi starter med at udvikle en GDD platform, er første punkt at få fastlagt strategien ved at

Strategien giver et indblik i, hvem der bruger sitet, hvordan de bruger det og hvilke behov og ønsker, brugerne har. Ud fra det laver vi en ønskeliste. Listen må gerne have flere hundrede ideer til, hvordan websitet kan skabe værdi for virksomheden. I Growth-Driven Design hedder målet ofte leadgenerering.

Ønskelisten er et vigtigt værktøj, som vi bruger fra dag et og stadig to år efter. Den bliver udforsket, når vi begynder på den kontinuerlige forbedringscyklus. Ideerne rates fra 0 til 10, hvor 10 er den idé, som kan skabe mest mulig værdi for virksomheden - lige nu og her. De ideer, der skaber mest værdi, implementeres først.

Få værktøjerne til at afholde en workshop for jeres salgs- og marketingteam, så  I sammen kan finde frem til jeres personas og deres købsrejser.

Launchpad-websitet

Næste punkt er launchpad-websitet. Ideen med GDD er at være agil og hurtig. Websitet skal lanceres hurtigst muligt for at få det til at indsamle data, så vi kan begynde at optimere.

Vi starter med at gennemgå indholdet på det originale website. Det analyserer vi ud fra de data, som allerede findes: Antal besøg, bounce rates og indgående links. Det giver os et billede af, hvor brugerne klikker.

Indhold

Indholdet bliver kategoriseret i fire kategorier: 

  1. Indhold der skal produceres forfra
  2. Indhold som man kan forbedre eller genbruge dele af
  3. Indhold der kan bruges, som det er
  4. Indhold som skal kasseres (eller gemmes til senere)

Når denne del er på plads, kan vi lave en tidslinje og et scope på de enkelte ting for at vide præcist, hvor stort vores launchpad-website skal være.

Herfra handler det om at opbygge vores launchpad-website med Design, User Experience, SEO, CMS, osv. Når det er på plads, har vi vores launchpad-website klar på væsenligt kortere tid, fordi vi lancerer et mindre site, som kun indeholder det, som giver mest værdi.

Den kontinuerlige forbedrings-cyklus

Når strategien og launchpad-websitet er færdige, har vi vores fundament på plads. I næste skridt skiller Growth-Driven Design sig væsenligt ud fra den traditionelle måde at bygge websites på. Det er her, man som virksomhed begynder at mærke værdien.

Teamet bag sitet består som regel af fire personer:

1. Strategen, som holder fokus på, hvad vi laver lige nu, og hvad vi skal i gang med. Om vi bruger timerne bedste muligt og styrer hele projektet.

2. UX’er/Designeren, som står for design, brugeroplevelse, research, test og indhold.

3. Udvikleren/Designeren, som implementerer de enkelte dele på websitet og får det til at fungere.

4. Kunden, der er med på vores månedlige møder og samtidig er i tæt  kontakt med teamet for at være med til at teste og se resultater.

Teamet mødes én gang om måneden og følger op på de resultater, der blev nået den foregående måned. Derefter lægges der en plan for, hvordan den følgende måneds ressourcer bruges bedst muligt. Udgangspunktet er ønskelisten fra den strategiske fase. Ud fra den laver teamet en bruttoliste af funktioner, som giver det bedst mulige output og matcher de ressourcer, der er til rådighed - altid med fokus på eksekvering her og nu.

Cyklussen ser sådan ud:

growth-driven-design-hiraki


Vi følger altid denne form. Vi planlægger vores forbedring på websitet og estimerer det. Så bygger vi det med fokus på fart. Derefter lærer vi af det og lader eksperimentet køre, indtil data er tilfredsstillende. Til sidst overfører vi vores læring til de overordnede mål og vores viden om brugerne og præsenterer resultatet på det månedlige møde.

Hierarkisk værdi

Vores ideer fra ønskelisten skal passe ind i vores hierarki. Før vi begynder at kigge på brugervenlighed, skal vi opnå nogle mål for antal af besøgende. Vi gør det på denne måde, fordi værdikæden bliver bedst udnyttet sådan. Growth-Driven Design er stærkt, fordi vi måler på alting.

For eksempel skal vi altid have en vis mængde trafik, før vi begynder at lave konverteringsoptimering. Ellers får vi ikke nok udbytte af det. Vi bevæger os først væk fra at gå efter besøgende, når vi har opnået et bestemt antal faste, nye besøgende hver måned. Så kan vi gå til værdi - og her bevæger vi os først væk fra, når vi har opnået en vis mængde værdi.

Måden, vi måler på, kan være forskellig, men vi måler på alt, og sætter mål for alt.

growth-driven-design-cheatsheetVed at gøre det på denne måde, kan vi hele tiden se, om der kommer flere besøgende til, som får værdi, fuldfører flere opgaver, oplever mindre friktion, osv. I sidste ende vil det kunne afmåles direkte på, hvor mange leads vi genererer, som salg kan arbejde videre med. 

Sikre korrekt brug af ressourcer gennem test

En central del af filosofien i Growth-Driven Design er, at man kun bruger ressourcer på det, som giver værdi. Før vi bruger timer på at bygge noget, tester vi det for at se, om vi kan skabe noget med det.

Lad mig give et eksempel:

Hvis vi overvejer at lave en ROI-beregner, så tilføjer vi et menupunkt på sitet, som hedder 'ROI-beregning'.

Ved klik på menupunktet, lander man på en side, som fortæller, hvordan man regner ROI ud, og angiver en kontakt i virksomheden, som kan hjælpe.

Målet her er ikke at få skabt en masse interaktion men at kortlægge interessen hos brugerne. Ved at måle på, om der bliver klikket på menupunktet, og hvor lang tid de besøgende bruger på at undersøge ROI, får vi en indikation på, om det er værd at kaste timer efter at bygge en beregner.

Sådan bliver alle ideer testet, hvis det er muligt. Er det ikke muligt at teste på forhånd, bygger vi den absolutte mindste udgave og ser på data, før vi bygger en fuld version.

På den måde er vi sikre på, at vi bruges vores ressourcer på at opfylde det mål, vi satte os i strategifasen.

Forholdet til inbound marketing

Growth-Driven Design er i familie med inbound marketing. Mange virksomheder, som kører en inbound marketing strategi, vil kunne udnytte Growth-Driven Design til at skabe endnu mere værdi.

Begge filosofier er udviklet af marketing automation-giganten Hubspot, og derfor læner de sig op af samme tankegang omkring værdiskabelse.  

New call-to-action