Avidly_Respect_Logomark-Loop

Sales enablement

Få bedre salgsdialoger og flere salg

Slut med kælderkold kanvas og uproduktive kundemøder. Sales enablement handler om at give salgsafdelingen nogle værktøjer og processer, der skaber bedre salgsdialoger og mere kvalificerede møder. Ved at automatisere trivielle opgaver kan kræfterne bruges på den målrettede rådgivning, som skaber en god købsoplevelse.

Avidly_macro__1.45.1

Hvorfor arbejde med sales enablement?

Magtbalancen mellem køber og sælger har ændret sig markant. Takket være internettet er det nu køberen, der har magten – og derfor har sælgerens rolle ændret sig betragteligt.

Analyser viser, at kunder foretager ca. 70% af deres købsbeslutning, før de ønsker at blive kontaktet af en sælger. Når kunderne endelig giver sig til kende, er de oftest meget velforberedte og velinformerede.

Den gode nyhed er imidlertid, at kunderne stadig gerne vil købe af mennesker, de stoler på, og som hjælper dem. De vil bare ikke sælges til, før tiden er rigtig til det. Men hvis sælgerne ikke er forberedte, kommer de ikke i betragtning.

Hvis dine sælgere skal blive ved med at være relevante og værdiskabende for kunderne og skabe profit til forretningen, er der altså behov for en opdatering af deres kompetencer og værktøjer.

Sales enablement bygger bro mellem marketing og salg

Kløften mellem salg og marketing er en klassisk problemstilling. De to afdelinger trækker alt for ofte i forskellige retninger, men ville kunne gøre hinanden meget bedre ved at finde fælles fodslag.

En hjørnesten i arbejdet med sales enablement er at optimere samarbejdet mellem de to afdelinger, så marketing kan understøtte salg bedst muligt.

Sales enablement-ydelser

Start din fremtidige salgsafdeling med et sales roadmap

Gennemgribende analyse af jeres eksisterende salgs-setup med henblik på at finde optimeringsmuligheder, nye processer samt udarbejdelse af roadmap til, hvordan I bygger jeres fremtidige salgsafdeling.

Du ender med en klar plan for de næste 6 måneder.

Skab forankring i organisationen med temadage for stakeholders

For at skabe forankring og forberede forandringer, afvikler vi en eller flere temadage for vigtige stakeholders som bestyrelsen, ledelsen, salgs- og marketingafdelingen eller fageksperter.

Lav Value Propositions, så kunder kan relatere til dit produkt

Et Value Proposition er et løfte til kunderne om, hvilken konkret og identificerbar værdi, de kan forvente at få i hænderne efter et køb.

Baseret på jeres kunders købsroller udarbejder vi forskellige Value Propositions, så uanset hvem dit købscenter består af, kan vedkommende relatere til dit produkt og dermed værdiskabelsen.

Segmentering af kunder er afgørende for din succes med salg

Vi kan hjælpe jer med at få større indsigt i jeres kunders købsprocess med en gennemgang af jeres eksisterende kunder og identifikation af primære målgruppe og deres købsrejse.

I ender ud med en klar anvisning til, HVEM er det, vi vil have som kunder, og hvem er det, vi IKKE vil have.

CRM-træning, der effektiviserer sælgernes arbejdsgange

Der findes masser af muligheder for at arbejde smartere med salg. Få træning i HubSpot CRM, så du kan udnytte de fordele, værktøjerne giver os:

 

 • Notifikationer om modtagelse, åbning og aktivering af mails
 • Templates - skriv én gang og brug igen og igen
 • Snippets - små tekststrenge, der kan bruges alle steder
 • Sequences - automatisk opfølgning på kunder
 • Tasks - hurtig og effektiv opfølgning på vigtige opgaver
Salgsproces bygget op omkring kundens købsrejse

En salgsproces er den konsistente step by step-struktur, der beskriver de forskellige stadier, salgsteamet skal igennem med kunden – fra kvalificering af et lead og frem til, at der er underskrevet en aftale, og kunden er mere end tilfreds.

I en kompetent organisation er disse skridt blevet defineret på baggrund af analyser af kundens købsrejse og best practice på området. Det er en strategisk vigtig opgave, der alt for ofte bliver negligeret eller sprunget over af mange forskellige årsager - typisk tid, manglende viden, manglende indsigt eller manglende vilje til at investere. Uanset hvad er det en fejl, som vi kan hjælpe jer med at rette op på. 

Salgstræning, der styrker dine sælgers kompetencer

Uanset hvor god en strategi vi har udarbejdet, uanset hvor mange processer vi bygger og hvilke systemer vi stiller til rådighed, så nytter det ikke noget uden dygtige sælgere. Vi tilbyder en lang række kompetencegivende forløb:

 

 • Lær at stille de rigtige spørgsmål
 • Udarbejdelse af Value Proposition
 • 1:1 video i tilbud og præsentationer
 • Social Selling
 • Account Based Selling
 • Hvordan du formulerer gode mails
 • Hvordan du scoper dine samtaler
 • Hvordan du bygger en solid pipeline
jesper

Sådan kommer du videre

Hvis du vil have afklaret, hvordan I kan skabe værdi med sales enablement, så lad os tage en uforpligtende snak. Ring til vores Head of Sales Enablement & CRM Jesper Toft på 40 45 35 22, send ham en mail eller book et møde i hans kalender herunder.

I bedste sales enablement-stil kan vi garantere dig, at han ikke prakker dig noget på, som du ikke har brug for – eller er klar til lige nu.

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.