Vi bruger cookies for at indsamle viden om, hvordan du bruger vores website og give dig den bedst mulige oplevelse på websitet. Læs mere.

×

Premium content - eller content offers, som vi også kalder det, er et stykke indhold, der giver modtageren større værdi end et blogindlæg. Det er typisk en e-bog, et værktøj til at løse konkrete opgaver på jobbet eller lignende, og det er kendetegnet ved at være gemt bag en formular, som modtageren skal udfylde, for at få adgang til det. 

Når du laver premium content, giver du altså noget ekstra væk til dine mulige kunder - helt uden at modtage betaling for det. 'Jamen hvilken mening giver det at bruge tid og ressourcer på at give sine gode råd væk ganske gratis?', kunne man finde på at spørge.

Der er mindst tre gode grunde til at lave premium content. Dem får du her:

1. Det er en smagsprøve på din faglighed

I stedet for blot at postulere, at du ved en masse inden for dit fagfelt, får du mulighed for at vise det ved at give konkrete, brugbare råd og vejledning. 

2. Det kan åbne øjnene for, hvor stort et arbejde der ligger i det, du gør

Vi kan eksempelvis konstatere, at mange virksomheder i vores målgruppe er interesserede i at blive bedre til at markedsføre sig selv og generere leads, men er tøvende over for, hvordan de skal gribe det an.

Ved at give dem viden om, hvad der virker, og gode råd til at komme i gang, prøver du at skubbe lidt på i den proces, og skulle de få behov for ekstern hjælp til at få det udført i praksis, har du forhåbentlig øget sandsynligheden for, at de vælger at kontakte dig.

3. Det fungerer som madding

Når en person udfylder en formular for at få et stykke premium content, får du mulighed for at berige dem med mere af din viden og på den måde hjælpe dem til at tage en købsbeslutning.

Du kan selvfølgelig godt bede om folks e-mail-adresse uden at give noget igen, men sandsynligheden for, at det vil være vellykket er lavere. Hvis modtageren til gengæld kan se, at vedkommende får umiddelbar værdi ud af at udfylde en formular for at få en relevant e-bog, et mini-videokursus, et værktøj eller lignende, er han langt mere tilbøjelig til at give sin e-mailadresse væk.

Effektiv leadgenerering er den lige vej til nye kunder, men hvordan gør man i  praksis? Få svar på det i vores guide med 27 tips til leadgenerering her.

Sæt målgruppens behov i fokus

Marketing handler i dag mere end nogensinde om at være skarp på at imødekomme sin målgruppes ønsker og behov. Sværmen af marketingbudskaber er blevet så tæt, at vi automatisk sorterer det fra, der ikke har særlig relevans for os.

Ved kontinuerligt at give dine potentielle kunder brugbar og inspirerende information kan du etablere dig som en kompetent og hjælpsom rådgiver og på den måde placere dig i deres bevidsthed som et oplagt valg, når der skal findes en leverandør eller samarbejdspartner.

Derfor opfordrer vi også vores kunder til at tage rådgiverkasketten på og overveje, hvordan de kan hjælpe deres potentielle kunder frem for blot at markedsføre sig på at være 'kvalitetsbevidst, effektiv og fleksibel' – ligesom alle de andre.

Få 27 tips til leadgenerering - download guide