Skip to content

8 KPI-er alle SaaS-bedrifter bør bry seg om

2 mins read

Det forventes at SaaS-markedet har en vekst på 220 milliarder dollar ved utgangen av 2022. Noe som tilsvarer ca 2.3 trillioner norske kroner. Jobber du i en SaaS-bedrift er nok dette en statistikk du ønsker å være med å bidra til. Men hvordan sikrer du at du oppnår vekst for din bedrift?

Vi gir deg åtte måleparametre som kan være greit å ha oversikt over, for å sikte mot målsettingene bedriften din har satt seg.

1) Kundens livstidsverdi

Kundens livstidsverdi, eller CLV (Customer Lifetime Value), er det gjennomsnittlige beløpet kundene legger igjen i bedriften din gjennom et helt kundeforhold. Dette måleparameteret skaper et godt bilde for veksten til din bedrift. Les mer om hvordan du regner ut dette her.

CLV viser altså verdien av deres gjennomsnittskunde. Er dere en bedrift i startfasen er dette i tillegg et godt måleparameter å legge frem for investorer.

Les også: Hvordan skape vekst i din bedrift.

2) Anskaffelseskost

Anskaffelseskost, eller CAC (Customer Acquisition Cost), gjør det lettere for din bedrift å holde oversikt over hvor mye en ny kunde ikke bare koster din bedrift, men også hvilke inntekter kunden vil gi. For å regne ut anskaffelseskosten deler du kostnadsposten for salg og markedsføring på det totale antallet nye kunder. Gjør gjerne dette på månedlig basis og følg med i hvilken retning grafen peker. 

Eksempelvis: Kostnad salg og markedsføring:100 000 NOK / nye kunder:1000 = Anskaffelseskost: 1000 NOK.

Last ned e-bok om KPIer å rapportere på

3) Tid det tar å dekke anskaffelseskosten

Det er viktig å vite når en ny kunde, eller abonnent, faktisk begynner å generere inntekter for bedriften din. Målet er å få inn nye abonnementer som vil gi inntektsvekst over tid. Etterhvert som bedriften vokser ønsker dere også å se en nedadgående trend for denne KPI-en.

Les også: 5 trender for omsetningsvekst i 2020.

4) Lead til kunde

Hvor flinke er dere til å gjøre leads til salgskvalifiserte leads (SQL)? Og videre til faktiske kunder? Er de leadsene som kommer inn faktisk kvalifiserte? Svaret regnes ut ved å se på konverteringsraten mellom salgskvalifisert lead til kunde.

Eksempelvis: Antall SQL / nye kunder = konverteringsraten.

5) Kundefrafall (Customer churn)

De fleste SaaS-bedrifter baserer kundebasen sin på abonnenter. Det er derfor minst like viktig å sørge for at de eksisterende abonnentene ikke sier opp, som å få inn nye brukere. Dette måleparameteret er derfor viktig for din bedrift å ha oversikt over. 

Husk på tiden det tar å dekke anskaffelseskosten. Viser det seg at kundene sier opp før denne er dekket vil det gå sakte men sikkert nedover. Nye kunder eller abonnenter ser alltid bra ut på papiret og viser en positiv trend for veksten i bedriften din, men ikke glem kundene dere allerede har.

6) Inntektstap (Revenue churn)

Det er viktig å måle inntektstap opp mot kundefrafall. De fleste SaaS-bedrifter opererer med forskjellige abonnenter, og forskjellige prismodeller. Du får et overblikk over hvilke kunder/abonnenter som er mest lønnsomme for din bedrift. Du ser også tydelig hvilke kunder du må fokusere på, for å minske kundefrafall.

Les også: 10 måleparametere for kontinuerlig inntektsvekst.

7) Customer Engagement Score

Formålet her er å finne ut hvor knyttet brukerne deres er til programvaren dere er tilbyder av. Evaluer dette gjerne med flere former for data: Hvor ofte logger de inn? Hvilke funksjoner brukes og hvor ofte? Hva brukes programvaren til?

Poengsummen dere kommer frem til på hver enkelt kunde eller abonnent, vil kunne si noe om hvor sannsynlig det er at denne kunden blir værende, eller om brukeren er innenfor en risiko for å avslutte avtalen.

La oss si at du for eksempel er tilbyder av en skytjeneste. Da vil en bruker som kun benytter programvaren til å synkronisere kalenderen sin en gang annenhver uke ikke være like avhengig av dere, enn en som bruker alle funksjoner aktivt hver dag. Dette er et parameter som vil kunne gi en del svar som kan knyttes opp mot eventuelle grunner til kundefrafall.

8) Kundens rangering (av dere)

En stor fordel for SaaS-bedrifter er at det enkelt gir dere mulighet til å legge inn vurdering fra brukeren i programvaren. Tilbakemeldinger kan bidra til at dere får et godt innblikk i hvordan brukerens forhold til produktet og bedriften din er. Dette hjelper også bedriften din med å  kartlegge om dere eventuelt har noen steder det er rom for forbedring.

Se hvor dere scorer lavt. Legg gjerne inn noen systemer eller ekstra oppfølging for å måle dette ved oppsigelser av abonnementer. Var lav rangering på et punkt grunnen til at abonnementene valgte å avslutte kundeforholdet? I så fall har dere noe å jobbe med.

Denne bloggposten er inspirert av HubSpot sin sjekkliste som du finner her.

Får du ikke nok av KPI-er? Last ned e-boken under der vi har samlet de aller fleste KPI-ene vi mener du burde rapportere på

New call-to-action