<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=487414604984400&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi bruker cookies til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår for å kunne gi deg best mulig brukeropplevelse. Les mer.

×

Enhver bedrift er opptatt av inntektsvekst, det er ikke til å stikke under en stol. Men en inntektsvekst kommer ikke naturlig. Det finnes ikke noe som heter flaks eller tilfeldigheter når det kommer til veksten for din bedrift.


For å forstå inntektsveksten må du måle veksten ut i fra flere parametere, først da kan du forstå hva din bedrift gjør riktig, eller feil, og hvilke effekter eller tiltak som er lønnsomme. Vi gir deg 10 måleparametere for kontinuerlig inntektsvekst.


Les også: Slik sikrer du en jevn inntektsvekst med inbound marketing.

1. Antall leads generert månedlig

Dette er en fin måte å se hvordan bedriften din ligger an i forhold til å skaffe nye leads. Her bør din bedrift ha klare og tydelige mål på hvor mange leads det er ønskelig å skaffe hver måned. Og hva er vel ikke mer motiverende enn å ha et mål å strekke seg etter?

1
Et ekstra tips er å skaffe seg en oversikt over hvor disse leadsene hentes inn fra. Altså hvilken kilde de kommer fra. Er det en kommunikasjonskanal som har vist seg mer lønnsom enn andre? Dette kan fortelle deg mye om hvor dere bør legge fokuset når det gjelder innhenting av nye leads.


Les mer om hvordan du kan skape vekst for din bedrift her
.

2. Antall leads generert denne måneden vs forrige måned

Går det fremover? Eller tok bedriften din et steg tilbake fra sist måned? Drømmescenarioet er at det er vekst hver måned, men dette er dessverre ikke alltid mulig. Ved å måle opp i mot tidligere måneder kan dere over tid se hvilken retning pila peker og nye målsettinger kan settes. Dette kan også måles kvartal versus kvartal eller år mot år.


Klar for at 2019 skal bli det beste året for din bedrift? Les 5 trender for omsetningsvekst i 2019.

3. Prestert antall leads vs målet

Hvordan presterte dere i forhold til målet som er satt? Din bedrift vil som sagt dra god nytte av å sette tydelige mål for å kunne nå ønsket inntektsvekst. Hvor mange leads fikk dere i forhold til målet? Dette er en fin måte å se hvordan å se hvordan dere presterer i forhold til det dere ønsker.


Var målet realistisk? Knuste dere målet? Supert, da kan dere sette høyere målsetninger. Og hvis målet ikke ble nådd, så har din bedrift data på dette og kan jobbe med målsettingene.

 

LAST NED STARTPAKKEN: SJEKKLISTE FOR INBOUND SUKSESS & ROI-KALKULATOR 

4. Antall leads generert fra nettsiden

www-sivuille-valk-pohjaDenne tenker du at kanskje kunne gått under første punkt?. Vi har likevel satt dette som et eget parameter. Husk at mange som har fattet interesse i dere som bedrift kanskje gjør research om dere.


Da vil nettsiden deres være et naturlig sted å starte. Dette gir en fin mulighet til å skaffe nye leads. Ved å måle hvor mange leads din nettside genererer kan du få et svar på hvor enkel nettsiden deres er å bruke, hvorvidt den behøver flere konverteringspunkter og om potensielle kunder finner den informasjonen de er på leting etter.  


5. Prosentandel av alle leads som er salgskvalifiserte leads

Dere får inn leads, og det er bra, men hvor mange av leadsene er relevante og kan senere bli potensielle kunder? Og blir de leadsene som kommer inn salgskvalifiserte leads? Dette handler om leadsene konverterer videre på nettsiden og blir slagskvalifiserte når de før har blitt et lead.


Dette parameteret kan bidra til å gi indikatorer på om dere er gode til å varme opp de leadsene som kommer inn. Dersom dere har en høy prosentandel som går fra lead til salgskvalifisert lead gjør dere noe riktig i deres lead nurturing prosess, dersom den er lav bør man se på hva man gjør for å varme opp leadsene videre i kjøpstrakten. I tillegg kan det gi en indikasjon på at dere ikke tiltrekker de riktige leadsene.

6. Prosentandel av de salgskvalifiserte leadsene som er levedyktige salgsmuligheter

Avidly_icons_17Det hjelper ikke å få inn hundrevis av leads hvis ingen byr på oppriktige salgsmuligheter. Dette er et veldig aktuelt parameter etter eventuelle markedsføringskampanjer. Traff kommunikasjonen under din kampanje?


Er leadsene en god match for bedriften og har potensiale for å bli gode ambassadører på sikt? Supert, kjør på med mer av lignende kampanjer i fremtiden.


Dette måleparameteret handler om å se på kvaliteten av de leadsene som kommer inn. Dersom de leadsene som kommer inn ikke er salgskvalifiserte eller av interesse for dere bør man kanskje legge om strategien for hvordan man kommuniserer og hvor.


Les også: Hvordan få en mer lønnsom markeds- og salgsavdeling7. Kostnad per lead denne måneden

Inntektene skal jo opp, så hva koster faktisk et lead for din bedrift? Kan dere jobbe for å få prisen ned per lead i fremtiden? Dette kan by på nye delmål. Og hva vet vi om å strekke oss etter mål? Jo, det byr på ekstra motivasjon.

 


8. Kostnad per lead dette kvartalet versus forrige kvartal

Du har forhåpentligvis kommet dit der målet er å få ned prisen per lead. Ved å måle etter dette parameteret kan din bedrift se en tydelig trend på hvilken retning pila peker. Har dere gjort noe annerledes i forhold til hvor dere promoterer eller hvilke målgrupper dere retter dere mot? Dette kan ha en påvirkning i kostnad per lead.

9. Kostnad per ny kunde denne måneden

Avidly_icons_06Forhåpentligvis blir så mange leads som mulig kunde. Men hvor mye koster faktisk hver nye kunde for din bedrift? Det kan være lurt å følge med på dette parameteret for å se hvordan det trender, opp i mot kost per lead.


Du kan enkelt regne ut kostnaden per nye kunde ved å se på den totale omsetningen per kunde i sammenheng med bruttomargin og livstidsverdi.

10. Kostnad per ny kunde dette kvartalet versus forrige kvartal


Her ønsker vi å se at pila går nedover. En lav kost per kunde vil alltid være noe som bidrar til inntektsvekst for din bedrift. Ser du derimot store avvik i forhold til parameter 8, så kan dette gi tydelige tegn på at reisen fra lead til kunde ikke er så effektiv.


Å måle den faktiske kostnaden per nye kunde kan være en fin måte å måle effekten av deres markedsføringen på. Hvor går pengene og hva genereres av inntekter i forhold til det som brukes?


Denne artikkelen er inspirert av Square 2 Marketings sjekkliste som du finner her.


Ønsker du å vite mer om hva slags avkastning du kan forvente med inbound marketing og salg – og hvordan du oppnår suksess med denne metodikken? Last ned vår startpakke hvor du får ROI-kalkulator og sjekkliste for inbound-suksess.

 

LAST NED STARTPAKKEN: SJEKKLISTE FOR INBOUND SUKSESS & ROI-KALKULATOR