Skip to content

3 enkle måter å engasjere de ansatte i bedriftens markedsføring

2 mins read

Dersom du sliter med å få dine ansatte “med på laget” og engasjere seg i markedsføringen må du ikke fortvile. Nøkkelen er å få dem til å engasjere seg i bedriften – for hvorfor skal de bidra til noe de ikke er engasjert i? Da blir spørsmålet litt annerledes; hvordan skal du få de ansatte til å bli engasjert i selve bedriften og det den står for?

teambuilding

Professorstipendiat Steffen Torp (mfl.), ved Høgskolen i VestfoId, presenterer i Health Promotion International, en studie blant over 600 norske arbeidstakere. Forskerne fant en klar sammenheng mellom høyt jobbengasjement og jobbressurser som selvbestemmelse og sosial støtte på jobben.  

Altså vil de fleste arbeidstakere bli mer engasjerte dersom de føler de er en del av noe. Kommuniser bedriftens verdier og visjon og inkluder folk i beslutningstaking. Ansatte er, som studiet viser, i større grad tilbøyelig til å bli engasjert om de føler de er en del av noe større i bedriftssammenhengen, utover ens “vanlige stilling”.

Når du har de engasjert i bedriften kan du få de til å engasjere seg mer i markedsføringstiltakene. Her er 3 måter å gjøre dette på:

Slik engasjerer du bedriften i markedsføringen

1. Oppfordre til engasjement på LinkedIn

Først er det lurt å kartlegge hvem som allerede er aktive på LinkedIn eller andre sosiale kanaler. Disse vil det være enklere å engasjere enn de som ikke er aktive. Spør om de har noe imot å dele eksempelvis bedriftens bloggartikler eller lignende. Få frem fordelene det har for personen med tanke på følgere, opinionsleder-stempel og synlighet i bransjen.

For de som ikke er aktive på LinkedIn eller ikke føler seg trygge på mediet vil det være lurt å tilby opplæring og kursing i prosedyrer samt best practices for LinkedIn. Få de til å føle  seg trygge på bruk av mediet og gi veiledning i begynnelsen.

Friheten til å dele fra sin egen konto med den teksten man ønsker vil også være en bidragsyter til kreativitet og selvbestemmelse som igjen vil føre til mer engasjerte ansatte.

Innhold som deles av en ansatt skaper ofte mer engasjement enn dersom det deles av bedriftens egen konto på sosiale medier. Derfor vil det være lurt å prioritere dette punktet om du vil skape mer engasjement og bevissthet rundt bedriften din. 

Les mer: Slik bruker du Instagram til å bygge opp bedriftens omdømme

2. Bruk ansatte som intervjuobjekt i caser for din egen bedrift

Case studies er en populær form for innholdsmarkedsføring hvor du formidler et budskap om spesielt samarbeidsprosesser, kunder eller egne prosedyrer, og inneholder ofte intervjuer av eksempelvis kunder eller egne ansatte.

Se for deg at noen spurte om de kunne intervjue deg i forbindelse med arbeidet du gjør. Hadde du ikke følt at du gjør noe riktig og viktig da? Det ville sannsynligvis fått deg til å føle deg verdsatt og sett i mengden, noe som ofte er en motiverende faktor for å prestere videre i det man gjør.

 

[LAST NED STARTPAKKE]: KOM I GANG MED INNHOLDSMARKEDSFØRINGEN

 

Personen som er intervjuobjekt i en case study vil mest sannsynlig engasjere seg i markedsføringen av det ferdige produktet gjennom å dele på sosiale medier, spre bevissthet og oppmuntre andre kollegaer til å gjøre det samme.

3. La de være gjestebloggere for sine ekspertområder

De fleste bedrifter har en blogg for å skape trafikk til nettsiden og spre kunnskap blant forbrukere og potensielle kunder. Blogging kan fordelsvis være en hyppig affære og krever mange ideer for å holde en jevn gang.

Ikke vær redd for å la dine ansatte prøve seg med “pennen”. Du har ansatt de for en grunn og de kan i de fleste tilfeller mye om enkelte ting. Gi rom for forslag og gjesteinnlegg fra dine ansatte og la de uttrykke seg om det de kan best.

Les mer om viktigheten av bedriftsblogging her.

Har du en prosess og et system for bedriftsbloggingen  kan du holde det innen visse rammer og retningslinjer og la det være en rød tråd gjennom bedriftsbloggingen, selv om det er andre enn den med hovedansvaret som skriver.

Sett i lys av å dele på sosiale medier som LinkedIn og Facebook vil en ansatt være ekstra motivert for å dele noe vedkommende selv har skrevet eller bidratt til.

Du behøver som sagt  ikke å finne opp hjulet for å få dine ansatte engasjert i bedriftens markedsføring. Begynn med små grep som beskrevet over, og sakte men sikkert bygg opp et felles engasjement blant dine ansatte.

Ha i bakhodet at mennesker av natur er tilbøyelig for mengder, så det å jobbe systematisk med å skape en engasjert gruppe kan dra deg langt på vei med å få med resten av “gjengen”. Gjør du en grundig jobb med dette kan du til slutt lene deg tilbake og nyte fordelene som kommer med engasjerte ansatte.

last ned startpakke for innholdsmarkedsføring