Skip to content

Er du en av Norges beste selgere?

3 mins read

Hva har Norges beste selgere til felles og hvordan kan du bli en av dem?

Hva skulle din bedrift gjort uten gode selgere? Salgspersoner som klarer å close deals og skape gode forhold til prospekter og kunder er gull verdt – og de fleste av dem har noen fellestrekk for suksess

Så hvordan kan du bli en av de aller beste selgerne?

Les også: 6 salgstips som hjelper deg med å selge mer.

5 ting dyktige selgere har til felles

1) De bruker et solid CRM-system som forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen, slik at de kan fokusere på å skape ROI

De aller beste selgerne vet at de må bruke tiden sin riktig – og de unngår derfor å bruke tid på aktiviteter som ikke gir ROI. For å klare dette, behøver de gode verktøy som effektiviserer hverdagen.

Et CRM-system skal tilfredsstille hovedsakelig tre behov:

  • Det skal gi selgeren kunnskap om prospekter som gjør innsalget enklere.

  • Det skal effektivisere arbeidshverdagen – ikke stjele tid.

  • Det skal tilrettelegge for bedre samhandling mellom selgerne, men også mellom salg og marked.


Et CRM-system (Customer relationship management) er et system som hjelper salg med å håndtere relasjonen til potensielle og eksisterende kunder. Her har du en database med alle prospekter og kunder, hvilke aktiviteter de har foretatt seg på nettsiden og mulighet til å logge all kommunikasjon dere har med disse menneskene.

Det finnes flere CRM-system på markedet, men de beste selgerne bruker systemer som åpner opp for muligheter til å effektivisere og forbedre salgsprosessen, for eksempel HubSpot eller Salesforce.

Det kan være at de bruker mindre tid på logging av salgsamtaler og aktiviteter, kan ta kontakt med prospekter direkte fra kontaktkortet, kan integrere kalenderen for enklere møtebooking og kan lage maler for alle e-poster som sendes ut i salgsprosessen.


Les mer: 10 must have funksjoner i et CRM.


2) De tilpasser seg prospektets beslutningsprosess

En selger vet kanskje tidlig i en salgsprosess hvilken løsning som definitivt er best for et spesifikt prospekt. Det som skiller en god selger fra en mindre god selger i denne situasjonen, er at den gode selgeren ikke dytter hektisk på prospektet for å flytte han eller henne nærmere en kjøpsbeslutning.


Den gode selgeren vet at det er viktig å tilpasse kjøpsprosessen ut fra hvert enkelt prospekt, både for å skape en god relasjon og tillit, men også for å sikre at den potensielle kunden faktisk blir fornøyd - og er enig i - den endelige løsningen som foreslås.

[LAST NED E-BOKEN]: SALGSEKSPERTENES BESTE TIPS FOR Å CLOSE FLERE DEALS


Ved å inkludere prospektet i salgsprosessen etablerer du deg også som en rådgivende partner, fremfor en selgende leverandør – noe som øker sjansen for å close dealen og legger grunnlaget for et god samarbeid.


Les også: 2019 Survival guide for den moderne selgeren


3) De gjør det enkelt å kjøpe

Gode selgere er flinke til å tilpasse salgsprosessen til hvert enkelt individ og til ulike personlighetstyper. De klarer dermed enklere å trykke på de rette knappene, si de riktige tingene og selge på den måten prospektet ønsker å bli solgt til.

Med andre ord: De gjør det så enkelt for prospektet å kjøpe som mulig.

De er også bevisste på hva de gjør – og hvorfor. Dermed kan de påvirke beslutninger og få prospektet til å kjøpe fordi de vil, ikke fordi de må. I tillegg er de flinke til å hele tiden drive prosessen fremover, uten å mase. De reagerer raskt når prospekter og kunder henvender seg, og strever etter å best hjelpe disse menneskene gjennom kjøpsprosessen.

Les mer om dette i Bisnodes artikkel: Slik er Norges beste selgere: 12 kjennetegn på de aller beste.

 


4) De vet at salg må læres – og at kunnskaper må oppdateres

De aller beste selgerne er de som hele tiden tilpasser seg kundenes utvikling og tester nye metoder å selge på. Det som fungerte for selgere for tre år siden, er nemlig kanskje ikke det som lenger fungerer best i dag.


Vi lever i en verden som snurrer stadig kjappere (det føles hvertfall slik), og dagens selgere må derfor kunne tilpasse seg den konstante informasjonsstøyen vi opplever ved å personalisere kommunikasjonen og gi verdi fremfor å stjele tid.


Video er én måte å både personalisere og levere et budskap på kort tid. Ifølge tall fra Forbes sier hele 90 % av kunder at produktvideoer hjelper dem med å ta riktig kjøpsbeslutning.


Som selger kan du også bruke video istedenfor telefonsamtaler eller e-poster for å personalisere kommunikasjonen med et prospekt. Lag gjerne én for hver av kontaktene i bedriften du snakker med, hvor du fokuserer på de ulike problemstillingene personene har – og hvordan du kan hjelpe dem med å løse disse.


Se video: Introduksjon til moderne salg på 4 minutter.


5) De viser hvorfor denne løsningen er den beste – og overfører sin entusiasme til prospektet

Skal du klare å selge, er du først og fremst nødt til å være overbevist om at produktet eller tjenesten du selger faktisk er et bra kjøp. Dette virker kanskje innlysende for mange, men de beste selgerne er de som klarer å ta entusiasmen de kjenner for en tjeneste og få denne til å smitte over på kunden.


De aller beste klarer derfor å vise hvordan denne løsningen har gjort hverdagen bedre for andre i lignende situasjon, og de viser at de faktisk bryr seg om at dette skal bli en god opplevelse også for dette spesifikke prospektet.


Det høres kanskje klisjé ut, men du er faktisk nødt til å brenne for det du selger dersom du skal klare å bli den beste selgeren.

Last ned salgsekspertenes beste tips