Skip to content

HubSpot CRM vs. integrert CRM

2 mins read

CRM-systemet er ofte kjernen i både salgs- markeds- og kundeserviceavdelingen i mange bedrifter, og bytte av CRM-system kan være forbundet med høye kostnader. Når vi er i kontakt med selskaper om HubSpot, blir vi ofte spurt om du kan integrere ditt eksisterende CRM-system med HubSpot, eller om du er nødt til å bytte til HubSpots CRM-system. Svaret er, som ofte er tilfellet når det gjelder samspillet mellom forskjellige IT-systemer: det kommer an på.

Imidlertid er det noen tommelfingerregler som du kan forholde deg til, og flere systemer har også blitt testet i samspill med HubSpot. Hvis CRM-systemet er relativt nytt, kan integrasjon vanligvis være mulig. Det er imidlertid en god idé å huske på hvilke kompromisser du er villig til å gjøre når du velger å integrere, kontra bruke hele HubSpot-pakken. Det er ikke alltid integrering vil lønne seg.

Hvorfor integrere CRM-et med HubSpot?

Salg og markedsføring henger sammen. I hvert fall hvis du skal lykkes med inbound marketing. Inbound marketing-metodikken bygger på å hjelpe de mest kvalifiserte potensielle kundene gjennom kjøpsreisen og sortere ut de mindre kvalifiserte leadsene, slik at salg får de beste prospektene å jobbe med.

Markedsavdelingens oppgave å sikre at det produseres verdifullt innhold som tiltrekker, informerer og klargjør leads for salg. Når et lead overtas av salg, mottar selgeren rikelig med informasjon om kundens bevegelser gjennom hele kjøpsreisen. Informasjon som navn, firma, persona, interesser, hvilket innhold de har lest og mye mye mer.

All denne informasjonen kan salgsavdelingen bruke til sin fordel. Hvis du integrerer CRM med HubSpot, kan du trekke data direkte fra markedsføringsaktiviteter til salgsaktiviteter. Datainnsamlingen er dermed mer implementert i markedsføringsavdelingen, men vi opplever sjelden at selgerne henger med nebbet når de slipper å legge inn stamdata manuelt.

VI HJELPER DEG MED INBOUND MARKETING TA KONTAKT

Ekspertvideo: Hvor ressurskrevende er en integrasjon med HubSpot?

Integrert CRM vs. HubSpot CRM – fordeler og ulemper

Det enkleste, rent systemmessig, er selvfølgelig å bytte til å bruke HubSpots CRM-system, slik at du slipper å integrere og samtidig få fullt utbytte av det HubSpot kaller Growth Stack; markedsførings-, salgs-, og kundeserviceprogramvare og CRM i en plattform.

Riktignok kan det være mange gode grunner til å beholde ditt eksisterende CRM; Mange foretrekker å bruke et system de er vant til, og det kan være at systemet allerede er satt opp for å fungere med flere av de andre systemene dine. Hvis du velger å opprettholde din eksisterende løsning, vil du ha følgende fordeler ved å integrere:

Fordeler ved å integrere

  • Bedre data – Data som allerede finnes i systemet er forsterket av nye og oppdaterte data fra HubSpot Marketing Software

  • Salgseffektivitet – Salg bruker betydelig mindre tid på leads, samt legge inn data, ettersom mye av det skjer automatisk

  • Bedre utnyttelse av CRM – Få enda mer funksjonalitet til CRM-systemet ditt når det oppdateres med nye data om potensielle kunder automatisk

  • Bedre samarbeid – Salg og markedsføring kan fungere bedre sammen fordi salg får data direkte fra markedsføring

pieces-linked-together

Ulemper ved integrasjon

Det kan også være ulemper forbundet med integrering. Systemene er ikke designet for å snakke sammen, og som med alle andre typer IT-integrasjoner kan det være en del komplikasjoner underveis. Blant ulempene er:

  • Dupliserte data – Kopier av dataene dine ligger i flere forskjellige systemer i stedet for å være på ett sted. Det kan fort bli rot i sysakene.

  • Vedlikeholde integrasjonen – Hvis det er oppdateringer i HubSpot eller CRM-systemet, kan det hende at integrasjonen din også må oppdateres for å jobbe sammen med de nye endringene.

  • Ny datastruktur – Å endre strukturen i datastrømmen krever kontroll over hvordan dataene dine blir behandlet – slik at du alltid vet hvilke data som er hvor. Dette kan være utfordrende, spesielt hvis du har mange integrerte systemer.

  • Personopplysninger opprettes et sted, opprettholdes på et annet – Tenk deg at et lead opprettes i HubSpot, og du sletter dem i CRM-et. Er leadet nå også slettet i HubSpot? Og hva med de andre systemene dine?

  • IT-avdelingen kan motsette seg integrering – Når systemer trenger å snakke sammen, er det mange ting du bør vurdere, og til slutt kan du ha et ganske stort integrasjonsprosjekt hvis du har et komplisert oppsett. Jo flere integrasjoner, desto vanskeligere blir det å se gjennom sikkerhetshull

Ingen «one size fits all» 

Det er aldri slik at vi på død og liv skal få alle våre kunder til å gå over til HubSpots CRM. Dette avhenger i utgangspunktet av hva behovene i bedriften din er, og hvilket oppsett du allerede har. Hvis du ikke bruker et CRM-system allerede, er det helt klart det enkleste å bruke HubSpots CRM og dermed unngå integrasjon.

Hvis du allerede har et CRM-system, kan det godt være den beste løsningen for deg å beholde det og integrere med HubSpot. For å komme i mål med inbound marketing handler det mer om at du må ta et valg på den fronten. Det er ingen one size fits all.

New call-to-action