Skip to content

Hva er Growth-Driven Design?

5 mins read

Growth-Driven Design (GDD) er en ny og effektiv måte å utvikle samt vedlikeholde nettsider på. Med denne metoden får du langt større kontroll over budsjettet – og mer målbare resultater. Du bruker kun ressurser som gir faktisk verdi, og du får raskere opp en fullt fungerende hjemmeside. Men hvorfor skal du investere i GDD fremfor tradisjonelt nettside-design?

Growth-Driven Design versus tradisjonell nettside-design

Growth-Driven Design versus tradisjonell nettside-design

Filosofien og prosessen bak Growth-Driven Design skiller seg fra tradisjonelt nettside-design på mange måter.

Det tar normalt fire til seks måneder å få en klassisk bedriftsnettside opp på bena. I denne perioden tar man tusenvis av små valg om brukeratferd, design og innhold. Til slutt sender man en ferdig nettside ut i verden – og håper på det beste.

Etter lansering blir kun et par løsninger forbedret i større grad. Nettsiden får lov til å leve som den er, helt til man to-tre år senere redesigner hele siden - eller store deler av den - fordi den er blitt utdatert og ikke gir de resultatene man ønsker.

Growth-Driven Design er en mer fleksibel måte å bygge nettside på. Istedenfor å begynne med et stort prosjekt, bygger du rett og slett en så lite kompleks nettside som mulig med mange små elementer. På denne måten får du publisert den nye nettsiden raskt – i løpet av 45 til 60 dager.

Nettsiden konverterer like bra som den gamle fordi du beholder det viktigste innholdet, og du jobber kontinuerlig med nettsiden for å gjøre den mer komplett. Ved hjelp av denne fremgangsmåten kan du dermed få en splitter ny nettside som raskt skaper verdi.

growth-driven-design-vs-traditionel

Kort oppsummert får du satt nettsiden live raskt slik at du kan begynne å teste brukeratferd, design og innhold – og dermed hele tiden forbedre nettsiden ved hjelp av analyse og beslutninger basert på målbare data.


Derfor er Growth-Driven Design en god forretning

Et redesign av en nettside spiser en vesentlig del av markedsføringsbudsjettet. Det bør derfor resultere i god avkastning. Men det er ikke til å legge skjul på at det er vanskelig å forutse kompleksiteten av en nettside, ettersom du først begynner å få ideer og nok kunnskap om markedet og kundene når prosjektet er i gang.

Growth-Driven Design løser disse utfordringene fordi utviklingen skjer på en fleksibel måte og ut fra et fast månedlig budsjett.

Komponentene i Growth-Driven Design

Der er tre bærende elementer i GDD:

  • Strategi

  • Launch Pad (oppskytingsrampe) website

  • Kontinuerlig forbedringssyklus


Strategi i Growth-Driven Design
Når vi begynner å utvikle en GDD-plattform, er det første som må gjøres å få spikret en strategi ved å:


Strategien gir et innblikk i hvem som bruker nettsiden, hvordan de bruker den og hvilke behov og ønsker brukerne har. Ut fra dette lager vi en ønskeliste. Listen må gjerne ha flere hundre ideer om hvordan nettsiden kan skape verdi for virksomheten. I Growth-Driven Design er målet ofte å generere leads.

Denne ønskelisten er et viktig verktøy som vi bruker fra dag én – og i månedene og kanskje til og med årene fremover. Den blir tatt frem når vi trer inn i den kontinuerlige forbedringssyklusen.

Ideene rangeres fra 0 til 10, hvor 10 er den ideen som kommer til å skape mest verdi for virksomheten – her og nå. De ideene som skaper mest verdi, vil dermed alltid implementeres først.

Det kan være lurt å holde en workshop med deres salgs- og markedsføringsteam slik at dere sammen kan identifisere deres personas og deres kjøpsreiser.

Launch Pad-nettside

Neste steg i prosessen, er Launch Pad-nettsiden. Ideen med GDD er å kunne jobbe fleksibelt, smidig og raskt. Nettsiden skal lanseres raskest mulig for å kunne begynne å samle inn data – slik at vi kan begynne å optimalisere.

Vi begynner med å gå gjennom innholdet på deres originale nettside og analyserer ut fra de dataene som allerede finnes: antall besøk, bounce rates og inngående lenker. Dette gir oss et bilde av hvor brukerne av nettsiden klikker.

Innhold

Innhold

Innhold blir kategorisert i fire kategorier:

  • Innhold som skal produseres på nytt

  • Innhold som kan forbedres eller som vi kan gjenbruke deler av

  • Innhold som kan brukes slik det står i dag

  • Innhold som skal kuttes vekk (eller gjemmes til senere)


Når vi har dette på plass, kan vi lage en tidslinje og et “scope” på hvert enkelt element slik at vi får en nøyaktig oversikt over hvor stor Launch Pad-nettsiden bør være.

Herfra handler det om å bygge opp denne Launch Pad-nettsiden med design, brukeropplevelse, SEO, CMS og så videre. Når det er på plass, har vi en klar Launch Pad-nettside på vesentlig kortere tid fordi vi lanserer en mindre side som kun inneholder det som gir helt konkret verdi.


Den kontinuerlige forbedringssyklusen

Når strategi og Launch Pad-nettside er ferdig, har vi fundamentet på plass. I neste steg skiller Growth-Driven Design seg vesentlig ut fra den tradisjonelle måten å bygge nettsider på. Det er her din virksomhet virkelig begynner å merke verdien av denne måten å bygge nettsider på.

Teamet bak prosjektet består vanligvis av fire personer:


1) Strateg som holder fokus på hva vi driver med akkurat nå, og hva vi skal gå i gang med. Denne personen vurderer om vi bruker timene best mulig, og leder hele prosjektet.


2) UX/Designer som står for design, brukeropplevelse, research, test og innhold.


3) Utvikler/Designer som implementerer de enkelte delene på nettsiden og får det til å fungere.


4) Kunden som er med på våre månedlige møter og er i tett kontakt med teamet for å kunne være med å teste og se resultater.


Teamet møtes en gang i måneden hvor de ser på resultatene som ble nådd forrige måned. Deretter legges det en plan for hvordan ressursene skal brukes best mulig i den kommende måneden. Utgangspunktet er ønskelisten som ble laget i strategifasen.

Ut fra denne lager teamet en bruttoliste med funksjoner som gir best mulig resultater og som matcher de ressurser som finnes til rådighet – hele tiden med fokus på gjennomførelse her og nå.

Syklusen ser slik ut:

growth-driven-design-hieraki

Vi følger alltid dette formatet. Vi planlegger endringene som skal gjøres på nettsiden, estimerer tidsbruk og ressurser og bygger med fokus på hurtighet. Deretter lærer vi av det og lar eksperimentet leve helt til vi har nok data.

Til slutt overfører vi lærdommen til de overordnede målene vi har satt og vår kunnskap om brukerne, og presenterer resultatet på det månedlige møtet.  

Hierarkisk verdi

Våre ideer fra ønskelisten skal passe inn i vårt hierarki. Før vi begynner å kikke på brukervennlighet, skal vi oppnå noen mål for antall besøkende. Vi gjør det på denne måten fordi vi kan best utnytte verdikjeden på denne måten. Growth-Driven Design er en solid metodikk nettopp fordi vi måler alt.

For eksempel skal vi alltid nå en viss mengde trafikk, før vi begynner å optimalisere konverteringen. Hvis ikke, får vi rett og slett ikke nok utbytte av det. Vi beveger oss først vekk fra å gå etter besøkende når vi har oppnådd et bestemt antall faste, nye besøkende hver måned. Deretter kan vi gå til verdi – og her beveger vi oss først vekk når vi har oppnådd en viss mengde verdi.

Måten vi måler på kan være forskjellig, men vi måler alt og setter mål for alt.
growth-driven-design-cheatsheet


Ved å gjøre det på denne måten, kan vi hele tiden se om det kommer flere besøkende som får verdi ut av nettsiden, fullfører flere oppgaver og opplever mindre friksjon. Til slutt vil dette kunne måles på hvor mange leads vi genererer som salg kan jobbe videre med.

Sikre riktig bruk av ressurser gjennom testing

En sentral del av filosofien rundt Growth-Driven Design er å kunne legge ressurser på det som faktisk gir verdi. Før vi bruker timer på å bygge noe, tester vi først for å se om vi kan skape noe ut av det.

La oss se på et eksempel:

Dersom dere vurderer å lage en ROI-kalkulator, så legger vi til et menypunkt på nettsiden som heter ‘ROI-kalkulator.”

Ved å klikke på menypunktet, vil man lande på en side som forteller hvordan man regner ut avkastningen og oppgir en kontakt i virksomheten som kan være behjelpelig.

Målet er ikke å skape masse interaksjonsmuligheter på nettsiden, men å kartlegge interessen hos brukerne. Ved å måle om brukerne klikker på menypunktet og hvor lang tid de bruker inne på landingssiden for å kalkulere avkastningen, kan vi få en indikasjon på hvorvidt det er verdt å bruke timer på å bygge beregneren eller ikke.

Slik blir alle ideer testet før de implementeres, dersom det er mulig. Er det ikke mulig å teste på forhånd, bygger vi den absolutt minste utgaven og analyserer dataen før vi bygger en fullverdig versjon.

På denne måten er vi sikre på at vi bruker våre ressurser til å nå de målene som ble satt i strategifasen.

Er inbound egentlig verdt pengene? Det er kanskje ikke det for alle. Derfor har vi laget en kalkulator slik at du kan beregne avkastningen av inbound marketing for nettopp din bedrift. Få kalkulatoren her.

Forholdet til inbound marketing

Growth-Driven Design er i familie med inbound marketing. Mange bedrifter som drifter en inbound marketing-strategi, vil kunne utnytte Growth-Driven Design til å skape enda mer verdi.

Begge filosofier er utviklet av marketing automation-giganten HubSpot, og derfor følger de to metodikkene samme tankegang rundt verdiskapning.Sjekk om inbound marketing passer din bedrift, ta testen!