Skip to content

Content-tröttheten - därför finns den inte

Över 4 miljoner blogginlägg publiceras dagligen. Imponerande statistik onekligen, och som marknadsförare kan man bli lite matt i kroppen av den. Hur når man ut i bruset? Många experter talar om att användarna har tröttnat på allt content. Men det finns ännu starkare statistik som motbevisar dem.

 

[Var relevant för din målgrupp! Bygg en buyer persona!]

1) Internetanvändare konsumerar mer än 8 timmar content varje dag

Självklart är det främst streamade serier och annat rörligt material som står för lejonparten av dessa timmar. Men även sociala medier får sin beskärda del av kakan, vilket öppnar upp en hel del möjligheter för företag att synas där. Lägg därtill att de yngre generationerna konsumerar ännu mer content (generation Z 11,4 timmar och millennials 10,9 timmar), så tyder allt på att konsumenterna i framtiden kommer vara ännu törstigare efter online-innehåll. (Källa: CMO.com)

2) Videons segertåg fortsätter

Video kan göra en avgörande skillnad för att användare fortsätter konsumera företagsinnehåll. Mer än hälften av användarna (54 % totalt, 76 % av generation Z och 65 % av millennials) säger att är mer villiga att stanna på ett varumärkes kanal om det finns rörliga bilder i den. (Källa: CMO.com)

3) Det är högkvalitativt innehåll som fortsätter locka läsare

HubSpot genomförde ett experiment som för att hitta den perfekta publiceringsfrekvensen för deras blogg. I experimentet kom de fram till att det är de längre inläggen som driver mest trafik och flest leads. Action som HubSpot tog på detta var att minska antalet inlägg per månad med fortsatt fokus på längre innehåll (Källa: copyhackers.com).

Vi på Avidly genomförde ett mindre experiment i slutet av 2019 och bloggade dagligen från 1 till 31 december. Resultatet? 26 procent fler läsare och 43 procent fler leads.

4) De flesta internetanvändarna litar på sociala medier

Trots "fake news" och "filterbubblor" så säger säger två tredjedelar av konsumenterna att de litar på sociala medier (enligt en enkät från Adobe). Enbart 2 % av medlemmarna i generation Z säger att de inte litar på sociala nätverk jämfört med 15 % av millennials och 30 % av generation X. Facebook får högst förtroendesiffror  (26 %), följt av YouTube (16 %) och LinkedIn (9 %).

"Oavsett rubrikerna om att sociala medier är på väg bort, är de ett sätt för konsumenterna att connecta med vänner och upptäcka innehåll som delas i deras cirklar", säger Kevin Lindsay på Adobe. (Källa: CMO.com)

Slutsatsen för marknadschefen

Upptäcka innehåll. Smaka på ordet i sista citatet. Det finns en hög beredskap bland användarna att läsa, dela och engagera sig i innehåll. De har gott om tid, nästan en hel arbetsdag, men få de inte att lägga tid på content som inte tillför något värde. Ska man tänka content marketing år 2019 så ska man helst tänka:

  • Video
  • Högkvalitativt
  • Längre inlägg

Sedan gäller det också att utnyttja förtroendet som användarna har till sociala medier, eller - ännu bättre - att inte svika det. I många medier talas det om transparens och värderingsdriven marknadsföring och det gäller att applicera den på alla budskap.

Vi på Avidly har hört en och annan marknadschef tala om relevans och svårigheten att "höras i bruset". Då tipsar vi gärna om vikten att känna sin målgrupp och möjligheten att bygga buyer personas. Nedan hittar du länken till vår mall (helt gratis)!

Ladda ner vår buyer persona-mall