Skip to content

Inbound marketing åbnede dørene til vækst hos AS3 Transition

3 mins read

5.500 nye subscribere til nyhedsbrevet, en stigning på 150% i organisk trafik samt en kåring som Danmarks bedste ledelsesblog blot 10 måneder efter lancering. Det er bare nogle af de resultater, HR-rådgivningsvirksomheden AS3 Transition har opnået, efter de begyndte at bruge inbound marketing som metode for 1,5 år siden.

Inbound marketing har gjort en kæmpe forskel for AS3 Transition, det er der ingen tvivl om” fortæller Michael Møller Petersen, der er Chief Content Officer i AS3 Transition.

Det startede med content marketing

Da Michael blev ansat for 4,5 år siden, havde AS3 Transition haft rigtig travlt i kølvandet på finanskrisen. Kunderne kom nærmest af sig selv, da mange havde brug for rådgivning efter at være blevet opsagt på deres jobs. Men da AS3 Transition også arbejder inden for andre felter end ledighed, skulle Michaels job bestå i at positionere virksomheden som thought leaders inden for blandt andet lederudvikling, coaching og stresshåndtering.

I sin søgen efter svaret på, hvordan han kunne løfte opgaven, stødte Michael ofte på begrebet content marketing. Her blev han overbevist om, at det var vejen frem.

”Jeg er selv uddannet journalist, og jeg kunne godt lide ideen om at fortælle den gode historie og have et publicistisk udgangspunkt. Altså at vi gemte de kommercielle budskaber til senere i kundedialogen,” forklarer han.

En ny måde at drive forretning på

Michael havde tidligt erfaret, at en kommunikationsstrategi ikke var nok til at ændre den vante måde at kommunikere på i virksomheden. I stedet for at se marketing og kommunikation isoleret kiggede han derfor ind i forretningsstrategien og forsøgte at finde en måde, hvorpå han kunne understøtte den. Her viste inbound marketing sig at være et godt match.

”Det er langsigtet, og det passer godt til den måde, vi er på som virksomhed værdimæssigt. En af vores værdier er netop at tænke langsigtet,” fortæller han.

I starten var det dog ikke alle, der helt forstod den nye måde at arbejde på. En del af Michaels tid gik derfor med at forsøge at få buy-in fra ledelsen. Vendepunktet kom, da han fik sin chef med til seminar om content marketing. Det gav den salgsansvarlige en strategisk indsigt i, hvad brug af relevant indhold kan føre til. Kort tid efter startede de et samarbejde op med det københavnske bureau Brand Movers, og i januar 2016 gik AS3 Transition online med en ny HubSpot-platform og en faglig blog, der 10 måneder senere blev kåret som årets ledelsesblog.

”Det var tanken, at folk skulle kunne uddanne sig selv på bloggen, og derfor måtte vi også have et nyhedsbrev, så vi kunne holde gryden i kog. Samtidig ville vi gerne have mulighed for at gøre vores leads varmere – samt et sted, hvortil vi kunne tiltrække organisk trafik,” forklarer Michael.

Virksomheden valgte derfor at bruge HubSpot som platform, så de kunne samle og tilrettelægge deres mange marketingaktiviteter på en smart og gennemtænkt måde.

HubSpot er et marketing automation-system, der tilbyder funktioner til blandt andet blog, landing pages, sociale medier, nyhedsbreve og rapportering.

Hvad kan man egentlig med HubSpot, og hvad kræver det at komme (godt) i gang?  Få svar på det i vores guide til HubSpot. Få den lige her.

Skift til inbound sker ikke uden udfordringer

Michael understreger, at det var et kæmpe skridt for AS3 Transition at gå fra at være en lidt tilbagelænet, og måske endda konservativt tænkende, virksomhed markedsføringsmæssigt til at gå ind i noget så moderne og nytænkende som inbound marketing.

Derfor var det vigtigt, at det blev gjort ordentligt, så virksomheden kunne få en god oplevelse med tiltaget. Udfordringer er uundgåelige – især når man tager et kvantespring, som AS3 Transition har gjort det. Michael har især oplevet, at der kunne være langt fra idé til handling.

”Der gik lang tid, fra jeg fik idéen, til ledelsen var endeligt med på den”, forklarer han.

En omlægning så stor som denne lægger også et stort pres på organisationen. Eksperterne i virksomheden har pludselig fået en ekstra arbejdsopgave, da de skal agere kilder til produktionen af content, åbne døre til andre kilder eller godkende fagligt indhold.

”Vi er afhængige af, at de har tid til at videreformidle deres viden, og at de kan læse korrektur på content, så det er fagligt korrekt”, fortæller Michael.

Der er dog også fordele ved at de ansatte bidrager til produktionen af content. På den måde bliver faglighed og kompetencer formidlet og delt på tværs i virksomheden.

”Inbound marketing fungerer på den måde som et internt læringsværktøj,” forklarer han.

Michael har dog også oplevet skepsis over for ideen om at lægge sin viden frit tilgængeligt på nettet. Her lød bekymringen især på, at andre har mulighed for at kopiere virksomhedens ydelser. Men han understreger, at man er nødt til at dele ud af sin viden for at kunne positionere sig på et marked, hvor viden er frit tilgængeligt på nettet.

”Man kan kopiere det, vi gør, men ikke dem, vi er. Vores DNA er forankret i os. Den kan man ikke kopiere. Derfor bruger vi også os selv markant i vores markedsføring,” pointerer han.

Inbound-ambitionerne rækker videre

Selvom AS3 Transition er nået langt med deres tiltag, er de ikke færdige. Nu skal indsatsen forfines og forbedres. HubSpot giver mulighed for bedre tracking af leads end det, AS3 Transition gør brug af i dag. Eksempelvis er det i øjeblikket vanskeligt for dem at følge med i, hvor første touch point har været med et lead, selvom det som udgangspunkt er muligt med HubSpot.

”Det hænger sammen med, at vi bruger et CRM-system, der ikke taler ret godt sammen med HubSpot. Det skal vi have rettet op på, så vi kan udnytte den funktion bedre,” forklarer Michael.

Samtidig er det hans ambition, at salg og marketing skal arbejde endnu tættere sammen, så sælgerne får det optimale ud af arbejdet med inbound marketing. Michaels ambitioner rækker længere end den forudgående succes, og han er sikker på, at AS3 Transition kommer til at vækste endnu mere i takt med, at inbound marketing-indsatsen bliver skarpere.

Michael Møller Petersens best practices til en succesfuld inbound-rejse

  1. Sørg for, at kommunikationsstrategien er eksekverbar
  2. Brug tilstrækkeligt med tid på at forankre tiltaget i organisationen
  3. Se inbound marketing som salgsunderstøttende frem for salgsgenererende - i hvert fald i begyndelsen
  4. Tænk som et fagligt medie - I skal hjælpe kunderne, men i jeres retning
  5. Få resten af organisationen til at se lyset. Buy-in fra først ledelsen og siden resten af organisationen er afgørende for succes
  6. Sørg for et tilstrækkeligt budget - det skal kunne flytte noget
  7. Lav et pilotprojekt med en ambassadør fra salgsafdelingen
  8. Hold stien ren - kommercielle budskaber tidligt i kunderejsen skader mere end de gavner

Marketingchefens guide til HubSpot CTA