Skip to content

SMART-mål: skabelonen for stærke mål i din virksomhed

4 mins read

De fleste virksomheder har mål. Det gælder sikkert også for din - men når du dem? For mange virksomheder er mål noget, der er forbeholdt ledelsen, og i mange tilfælde ser vi endda nogle ret ukonkrete mål, som "vi vil gerne vækste", eller "vi vil gerne have flere kunder end sidste år". 

Sådanne målsætninger er bare svære at løbe efter, for hvornår er vi så tilfredse? Og hvem er egentlig ansvarlig for, at målene nås? Hvornår har et tiltag været en succes? Det er svært at svare på, hvis vi ikke bliver lidt mere konkrete. Her vil jeg gennemgå, hvordan du sætter gode forretningsmål, og hvordan du når dem; nemlig ved at sætte SMART-mål.

Overblik

Hvad er SMART-mål?

SMART-modellen sørger for, at dine målsætninger lever op til en række kriterier, der gør dem meget konkrete. Målene skal formulere det ønskede resultat, såsom rentabilitet og vækst.

Et SMART-mål skal opfylde følgende kriterier:

  • Specifikt
  • Målbart
  • Attraktivt
  • Realistisk
  • Tidsbestemt

Målet skal være specifikt - et mål om vækst er ikke i sig selv et SMART-mål - der skal tal på, så det bliver konkret hvor meget vækst, der er tale om. Dernæst skal det være målbart - hvis du ikke kan måle på det, så ved du i sagens natur heller ikke, om det er nået.

Sørg for at målet er attraktivt men også realistisk. Bidrager målet til din virksomheds overordnede mål, og er det realistisk at opnå det? Urealistiske mål risikerer at have den modsatte effekt - at motivationen for at opnå målet daler.

Og sidst men ikke mindst - sæt en dato på for, hvornår målet skal være opnået. Tidsrammen er motoren, der skal skabe fremdriften mod at nå målet. 

SMART-mål hjælper dig med at identificere nøjagtig, hvor du skal hen, og på hvilket tidspunkt det skal nås, og det hjælper dig med at holde fokus på de specifikke handlinger, som skal få dig derhen. 

Her er et eksempel:

'Målet er, ved hjælp af en ny markedsføringsstrategi, at opnå en årlig omsætning på 1.300.000 kr inden udgangen af 2020'.

Brug eventuelt nedenstående skema, når du laver dine egne SMART-mål:

Specifikt Hvad er den konkrete ting, du gerne vil forbedre?  
Målbart Hvilke tal vil du måle på?   
Attraktivt Hvor vigtigt er målet for virksomheden?
Hvorfor er det vigtigt?
 
Realistisk Hvad skal der til for at opnå målet?
Har jeg de fornødne resourcer?
 
Tidsbestemt Hvornår skal målet være opnået?  

Bryd dit SMART-mål ned i delmål

Ofte er det nødvendigt at bryde et stort, overordnet SMART-mål ned i delmål. Delmålene er de specifikke skridt, som din virksomhed skal tage for at nå målene, og dem bør du også sætte som SMART-mål.

Hvis vi tager det ovenstående eksempel, så er der et overordnet mål om en omsætning på 1.300.000 kr, men her er der brug for at lave delmål for at finde ud af, hvor mange kunder virksomheden skal lukke hver måned for at få denne årlige omsætning. For at finde ud af det, skal vi se på kundens livstidsværdi - også kaldet Customer Lifetime Value (CLV).

Læs mere om Customer Lifetime Value

Baseret på din kundes livstidsværdi kan du tælle baglæns for at bryde det overordnede mål ned til mere opnåelige marketing- og salgsmål. Hvis den samlede indtægt for en kunde er 10.000 kr, skal du have 1,1 kunder hver måned for at nå det årlige indtjeningsmål.

Hvis din gennemsnitlige konverteringsrate fra SQL (Sales Qualified Lead) til kunde er 20%, har din virksomhed brug for 5,4 SQL'er hver måned. Hvis konverteringsraten fra MQL (Marketing Qualified Lead) til SQL er 30%, skal du desuden bruge 18 MQL'er hver måned. 

Er det lidt for langhåret? Vi har lavet en beregner, der hjælper dig med at fastsætte disse tal. Den kan du downloade herunder.

Beregn ROI på inbound - download beregneren

Husk altid bruge SMART-modellen til dine delmål og identificér de største udfordringer, der kan gøre målene vanskelige, så din virksomhed kan håndtere dem, når de opstår.

Sådan når du dine SMART-mål 

En ting er at fastsætte mål, men en anden er at få alle til at løfte i flok for at opnå dem. Her er tre specifikke ting, du kan gøre for at nå dine SMART-mål:

1. Lad alle i virksomheden føle ejerskab over målene

Gør det klart for alle i virksomheden, hvad det ønskede resultat er, hvad du forventer af de handlinger, der skal udføres, og hvordan du vil måle på effekten.

Næste vigtige skridt er at gøre det klart, hvad du forventer af dine kolleger. Opdel dine overordnede virksomhedsmål i mindre, mere overskuelige delmål for hver afdeling – og fastsæt KPIer der indikerer, at et delmål er nået. Hvis du kan, så skriv ned, hvem der er ansvarlig for at opnå specifikke delmål. Det kan være enten enkeltpersoner eller afdelinger.

Dette vil hjælpe dine kolleger med at føle ejerskab over deres opgaver, fordi de ved præcis, hvordan de bidrager til resultatet. Det vil også gøre det lettere for alle at se, hvor langt du er kommet i processen mod at nå det overordnede mål, og hvor du skal foretage tilpasninger og forbedringer.

Husk at fejre succeserne. Her på kontoret er vi store fortalere for at tage et glas cava og lidt god kage for at minde hinanden om, hvad det egentlig er, vi arbejder for hver dag. Et lille skulderklap i ny og næ kan betyde uendeligt meget på den lange bane.

2. Hold dig til målene, men tilpas dem undervejs

Du fastsætter dine mål ud fra beregninger og resultater, som din virksomhed allerede har. Det kan også være en fordel at se på benchmarks i branchen, især hvis du starter fra bunden og ikke har tidligere resultater til at basere målene på.

Husk dog, at målene ikke vil være perfekte ved første forsøg. Du vil sandsynligvis på et eller andet tidspunkt overperforme eller komme langt bagefter - og det er okay. Juster dem undervejs og inddrag relevante personer i virksomheden for at diskutere målene igen, hvis de ikke ser ud til at være realistiske.

Når du fastsætter målene, bør du bruge tid på at beskrive de taktikker, som din virksomhed skal udføre i detaljer, og hvor meget tid dine kolleger skal bruge på disse taktikker. Dette vil skabe rammen for, at alle er klar over opgavens omfang.

3. Hvis din virksomhed ikke ser de ønskede resultater: Prøv noget nyt

Er du langt fra at nå de overordnede mål? Er dine virksomhedsprocesser opdaterede? Er der plads til forbedring? Svaret er altid ja. Du er aldrig i mål, og du kan altid forbedre. Det kan måske lyde banalt, men det er ganske enkelt sandheden; hvis tingene ikke kører for dig – så prøv noget nyt. Find de svage led og start derfra.

En ting, vi ganske ofte ser, er at samarbejdet mellem marketing- og salgsafdelingen ikke fremmer, at virksomheden kan nå sit mål. Af og til arbejder de ligefrem i hver deres retning, og der bliver kastet mange ressourcer efter tiltag, som ikke skaber en tilsvarende værdi for virksomheden.

Så er det måske på tide at implementere nye rutiner, der vil forbedre samarbejdet. Her er det en god idé at udarbejde en Service Level Agreement (SLA), som blandt andet definerer det gode lead, hvor mange I skal bruge, og hvad der kvalificerer disse.

I en SLA sætter I ord på, hvad marketingfolkene skal gøre, for at I kan nå jeres mål, og hvad sælgerne skal gøre. Det vil være første skridt på vejen til at afskaffe de gamle siloer og begynde at se de to afdelinger som et samlet vækstteam.

Få en skabelon til at lave en solid SLA, der tager højde for alle aspekter i  jeres marketing- og salgsaktiviteter.  


Her får du en kort opsummering: At have mål, der er specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte, er afgørende for din virksomheds succes. Dette vil ikke alene gøre det nemmere at nå målene men også sikre, at alle i virksomheden føler et ejerskab over for de opgaver, der skal være med til at føre til det overordnede mål. De vil altså være mere tilbøjelige til at arbejde hårdt for at nå det med deres specifikke bidrag.

For at nå målene skal du sommetider ændre i strategien. Måske er det tid til en ny markedsføringsstrategi for at sikre, at din virksomhed tiltrækker nok kundeemner til salgsafdelingen?

Guide til strategi for inbound salg og marketing CTA