<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=487414604984400&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi bruker cookies til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår for å kunne gi deg best mulig brukeropplevelse. Les mer.

×

Fremtiden kommer – enten du vil det eller ei. Skal du la den fare forbi eller skal du ta følge?

En mye brukt metafor når det kommer til digitalisering, er at gradvise forbedringer av hest og kjerre aldri ville resultert i den bilen vi har stående i garasjen i dag. Dette er et eksempel på hvordan digitalisering kan gjøre store forandringer i måten vi mennesker lever på.


Det kommer stadig nye digitale verktøy eller teknologiske nyvinninger. Disse er med på å endre menneskers atferd og mønstre – ikke minst kjøpsmønstre.


Hva gjør du som leder for å henge med i svingene? Vi gir deg tre grunner til at du må tenke over om det er på tide å avansere fra gamle og utdaterte løsninger.

[TA TESTEN]: HVOR GODT PASSER INBOUND MARKETING TIL DIN BEDRIFT?


3 grunner til at din ledelsesstrategi må digitaliseres

1) Dine potensielle kunder befinner seg på internett icon-mac

I dag, når en person skal kjøpe noe, er første skritt i prosessen å søke på internett – spesielt hvis kjøpet baserer seg på at personen trenger informasjon før handelen gjennomføres.


Allerede her har du en god grunn til å begynne med digitaliseringen av din strategi.


Du må øke din tilstedeværelse for å sørge for at prospekter finner deg før de finner konkurrentene dine. Det kan du gjøre ved å produsere og tilby prospektene relevant innhold som er informerende, opplærende og verdifullt for dem.


Det å ha slikt innhold på nettsiden din gjør det også enklere for folk å finne deg når de søker etter informasjon i søkemotorer. Samtidig bidrar det til å bygge opp din bedrifts troverdighet.


Når nettsiden din har innhold, kan du enkelt holde oversikt over hvilket innhold prospektene leser og dermed også få vite hvilke produkter eller løsninger de er interessert i.

Les også: 3 grunner til at ledelsen vil elske inbound marketing.


2) Du går nå glipp av kundeinnsikt du kunne tilegnet deg gjennom digitale kanaler icon-phone

Når prospekter ferdes i dine digitale kanaler, genererer det data. Det vil si at du kan samle inn detaljert informasjon om dine potensielle kunders atferd på digitale flater.


Denne informasjonen vil hjelpe deg å forstå hvilke kjøpspreferanser de har. Med viten om det kan du tilrettelegge både raskere og mer nøyaktig enn det dine konkurrenter kan.


Denne kundeinnsikten vil også gjøre godt i sammenheng med markedsføring og salg. Selgerne vil kunne bruke innsikten til sin fordel og få mulighet til å selge enda mer. De vil vite akkurat hva prospektet har vist interesse for og derfor vite akkurat hvordan de skal spille kortene sine.


Også etter at et kjøp er gjennomført vil digital teknologi stå til tjeneste. Du kan implementere en digital kundeserviceløsning som sørger for at dere får oppdatert informasjon om problemer kunden måtte ha, og om hva kunden mener om deres produkter eller løsninger.

Les også: 8 KPIer alle SaaS-bedrifter bør bry seg om


3) Interne prosesser har uforløst potensial tree

Hvis de digitale endringene du gjør eksternt skal fungere, krever det at du også foretar en intern omstilling. Det vil ikke hjelpe å bruke digital teknologi eksternt om dere ikke har evnen til å utnytte det internt.


Du må sørge for at dere gjør forandringer innad etter hva dere lærer ved å ha nøye oversikt over markedet. Kanskje er det noe dine prospekter gjør som gir deg en åpenbaring om en tilleggstjeneste du kan tilby?


En bedrifts digitalisering vil ikke bare hjelpe deg med å forstå og hjelpe prospektene bedre – det gir deg også mulighet til å effektivisere det arbeidet som blir gjort innad i bedriften.


Det kan gjøres så enkelt som å innhente informasjon, analysere og deretter gjøre endringer avhengig av hva analysen forteller. For eksempel kan du ta i bruk indikatorer som blir fulgt med på, for å raskt kunne endre strategi eller prosesser hvis det trengs.

Les også: Hvordan skape vekst i din bedrift.


Du kan også bruke teknologi til å automatisere prosesser der det måtte passe, for på den måten å gjøre driften mer kostnadseffektiv.


Målet bør være å hele tiden gjøre endringer etter det du lærer av kundens atferd. Får du til dette på en god og rask måte, vil det gi deg og din bedrift et stort forsprang.

 

Er det på tide å implementere en ny strategi som kan senke anskaffelseskostnaden per kunde, øke gjennomsnittlig kundeverdi og gi høyere avkastning? Ta testen nedenfor for å finne ut om inbound marketing og salg kan hjelpe deg med å digitalisere din bedrift – og ledelsesstrategi.
 

Sjekk om inbound marketing passer din bedrift, ta testen!