Skip to content

5 trender for omsetningsvekst i 2020

3 mins read

Det er ingen hemmelighet at de fleste av oss drømmer om høyere inntekt, bedre omsetning og vekst i bedriften. Men hvordan kan du realisere denne drømmen?

Omsetningstallene når sjeldent seg selv – derfor er du nødt til å ta grep for å forbedre fjorårets resultater. Men hvordan kan du gå frem for å øke omsetningen? Her er fem trender for omsetningsvekst i 2020.

1) Data og analyse for bedre ROI

databox-dashboard-analytics

Bedrifter som oppnår suksess har gjerne én ting til felles: De har kontroll på hvilke tiltak de investerer i, som faktisk gir penger tilbake i kassa. De analyserer og følger med på data regelmessig slik at de alltid har oversikt over hva som må gjøres for at de skal kunne nå sine mål.

Selve grunnlaget for suksess er med andre ord å vite hva som fungerer – og hva som ikke fungerer. Hvordan skal du ellers kunne investere riktig?

Det er hovedsakelig to store fordeler ved å ha gode rutiner for data og analyse: Det blir lettere å allokere budsjett til de ulike avdelingene; og det blir enklere å finne de beste kundene.

Ved hjelp av analyse kan din bedrift bedre forstå kundenes gjennomsnittlige levetidsverdi, ofte omtalt som Lifetime Value (LTV), noe som gjør at dere kan identifisere deres mest lønnsomme kundesegmenter og fokusere på disse. Dette vil resultere i både kortsiktige og langsiktige gevinster.

Ikke minst blir det enklere å gjennomføre mer effektive markedsføringskampanjer for å nå ut til disse segmentene. Dere kan enklere se hvilke konkrete tiltak som gir de beste resultatene og om dere investerer i riktige aktiviteter.

Det å gjøre store mengder data om til meningsfull innsikt, krever at dere har interne prosesser for analyse og rapportering. Dataene må ses i sammenheng med eksisterende kunnskap i bedriften, og det må være tydelig for dem som analyserer hvilke tall og parametre som er viktig å måle, for å kunne trekke relevante konklusjoner.

Det finnes en rekke gode verktøy for å analysere tiltakene din bedrift gjør, både for marked, salg og mer overordnede mål for virksomheten.


2) Prognosering av salgsinntekter (Sales forecasting)

woman-writing-on-whiteboard-meeting

En undersøkelse gjennomført av Aberdeen-konsernet, viser at selskaper som har nøyaktige salgsprognoser har 10% større sannsynlighet for å øke omsetningen hvert år – og har 7,3% større sannsynlighet for å treffe salgskvoten.

En salgsprognose spår hva en selger, en salgsavdeling eller et selskap kommer til å selge for i en gitt tidsperiode, og vil kunne hjelpe bedriften å danne et bilde av hvor mye inntekter dere vil få gjennom salgsaktiviteter ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Dette gjør det langt enklere å planlegge og drive vekst, ta beslutninger om ansettelse, ressursforvaltning og budsjettering.

Ligger salgsavdelingen bak målsetningen for antall salg, er det enklere å finne ut hva det er som ikke fungerer og rette opp i det. Ved å oppdage disse utfordringene tidlig, kan dere ta tak i problemet med en gang og sikre at dere når målet for salgsinntektene.

Det finnes flere måter å sette opp salgsprognosering på, og vi har tatt for oss fire av dem i dette blogginnlegget: Hvordan sikre en jevn inntekstvekst fra inbound marketing og salg.


3) Bedre samarbeid mellom marked og salg

achievement-adult-agreement

Skal din bedrift nå deres overordnede mål, er dere nødt til å få de ulike avdelingene til å samarbeide og hjelpe hverandre – spesielt marked og salg. Undersøkelser viser at bedrifter som har en SLA (Service Level Agreement) mellom markedsføringsavdelingen og salgsavdelingen har tre ganger større sannsynlighet for å jobbe effektivt.

En SLA mellom marked og salg består vanligvis av et mål om hvor mange salgskvalifiserte leads markedsavdelingen skal levere til salgsavdelingen, og et tidsestimat for hvor fort salgsavdelingen skal kontakte disse leadsene for å øke sjansen for salg.

Jobber de to avdelingene sammen om å nå disse målene, vil dette ha stor innvirkning på bedriftens inntekt og omsetning.

Les mer: Hvordan få en mer lønnsom markeds- og salgsavdeling.


4) Invester i dine kunder

customer-success

Ifølge en undersøkelse er det spådd at  kundeopplevelsen vil være viktigere for forbrukere enn pris og produkt. Med tanke på at det også er langt mer kostnadseffektivt å beholde kunder enn å konstant anskaffe nye, og at 20% av nye salg kommer fra eksisterende kunder, bør du derfor investere i dine eksisterende kundeforhold.

Skal din bedrift klare å forbedre forholdet til deres kunder, er det viktig å sørge for at kundeservicen møter kundenes behov – samt hele tiden gi dem verdi. Du kan for eksempel skape innhold som er tilrettelagt for kunder.

Dette kan være e-poster med tips om hvordan kundene kan få mest ut av ditt produkt eller din tjeneste, eller annet relevant og nyttig innhold. I tillegg kan du invitere til eksklusive arrangementer, tilby opplæring på nett og starte opp et lojalitetsprogram som gir langsiktige fordeler.

Lær mer om hvordan du kan øke livstidsverdien til dine kunder her.


5) Sett smarte mål for vekst

plant-growing

Hjernen kan lett lure oss – selv når vi er fullt klar over at den spiller oss et lite puss. Dette gjelder spesielt tall. Første ting du burde vurdere, er derfor om målene for 2020 kan brytes ned til mindre kvartalsvise eller månedlige mål. På denne måten, vil det være enklere for dine medarbeidere å relatere til mål om inntekt og omsetning – og målene vil fremstå som mer realistiske.

Realistisk er ett av kravene til smarte mål, som står for:

  • Spesifikt - Sett klare tall med frister.

  • Målbart - Sørg for at det er mulig å se om du har nådd målet.

  • Ambisiøse/attraktive - Det skal være litt utfordrende å nå dette målet, men også noe dere har lyst til å jobbe mot.

  • Realistisk - Vær ærlig, er dette et mål dere har sjans til å nå?

  • Tidsbundet - Sett en tidsfrist.

Smarte mål hjelper dere med å konkretisere og bryte ned de store, overordnede målene bedriften har til noe som hver enkelt medarbeider kan jobbe motivert mot å nå.

Les mer om smart-mål og få en mal for hvordan du kan bryte ned bedriftens kundemål til mindre mål for markeds- og salgsavdelingen her.

Inbound marketing og salg er en metodikk som har sikret bedrifter verden over høyere ROI, lavere anskaffelseskostnad per kunde og høyere gjennomsnittlig livstidsverdi per kunde. Kanskje er dette veien å gå for økt omsetningsvekst i 2020? Ta testen nedenfor for å se om inbound kan være noe for din bedrift.

Last ned guide for inbound markedsføring og salg