Skip to content

Digital markedsføring for B2B i 2020 krever superkrefter - slik får du dem

6 mins read

Hva svarer du når noen spør hvordan arbeidsdagen din ser ut? Hvis du stiller dette spørsmålet til 50 markedssjefer vil du garantert få 50 forskjellige svar. For hva vil det egentlig si å være ansatt innenfor markedsføring i 2020? I takt med et stadig stigende antall plattformer vi kan markedsføre på, øker også kravene til hva en markedssjef skal kunne tilsvarende.


Har du valgt å begrense deg til digital markedsføring skal du kunne kode i minst tre forskjellige språk, ha en designer i deg, mestre SEO, skrive så det selger, produsere video som konverterer, være en statistiker, ha styr på branding, PR og algoritmer, være en spesialist på sosiale medier, kunne begi deg ut i digitale annonseringer, også skader det heller ikke hvis du har en PhD i atferdspsykologi. Vi har sikkert glemt noe, poenget er at listen er lang og kravene til hva du skal kunne ofte er strenge.

Den suksessfulle markedssjefen har et team i ryggen.

Alle oppgavene til en markedssjef er nok neppe nevnt. I hvert fall hvis man skal henge med i svingene blant de mest suksessfulle virksomhetene i dag.

Inspirasjonen til denne bloggposten kommer fra da våre svenske og danske kolleger var på konferansen Hypergrowth i fjor. Og spesielt fra et foredrag holdt av Ryan Deiss. Ryan har stiftet flere suksessfulle virksomheter, blant annet læringsplattformen digitalmarketer.com. Han er i tillegg høyst kompetent innenfor markedsføring og forretning. Hvis du ikke allerede følger han, bør du gjøre det nå for inspirerende faglig påfyll. Her finner du LinkedIn-profilen hans.

På konferansen kom Ryan Deiss med et poeng: Jobber du innenfor markedsføring bør du spesialiserer deg. Har du noen gang prøvd å spise med en såkalt spork? Hvis du ikke er med i referansepolitiet så er dette altså en sammensetning av en skje og gaffel (av engelsk spoon og fork). Som bildet under:

spork


Å spise med en spork er ingen nevneverdig fornøyelse. Den er rett og slett udugelig i sitt formål - den er hverken en ordentlig skje eller en ordentlig gaffel. Poenget er at som markedsfører skal du unngå å være en spork, og sjefene dine skal heller ikke gjøre deg til en.

Den moderne markedsfører skal ikke være spesialist i mer en én, maks to felter. Det er nettopp dette som er mulig å overkomme som menneske hvis man er dyktig nok, ifølge Deiss. Dette gjelder også for markedssjefen. Den moderne markedssjef skal derimot primært ha strategisk sans innenfor det meste av markedsføring, men skal også kunne ha selvinnsikt og tørre å erkjenne svakheter.

En dyktig markedssjef evner å samle et team rundt seg som mestrer det vedkommende selv ikke kan. Det viktigste ordet er “team”, med to streker under. For du kan ikke løse oppgaven å markedsføre en virksomhet med en “one man army” i dag. Det er helt avgjørende at et team av spesialister som sammen bidrar til å fullføre strategien. Som Ryan Deiss sier: det finnes ikke full stack markedsførere, men det finnes full stack markedsføringsteam.

Vi har laget en liste over 6 kompetanser og 6 disipliner som et markedsføringsteam burde dekke. Det er ikke sikkert at du skal ha alt dette in-house, men du bør vite hvem du kan gå til for å få hjelp.

 

[LAST NED STARTPAKKE]: KOM I GANG MED INNHOLDSMARKEDSFØRINGEN

6 kompetanser markedssjefen skal ha styr på

Det er 6 grunnleggende bein som skal stå riktig hvis du skal skinne med din digitale markedsføring i 2020. Disse er dataanalyse, utvikling, brukeropplevelse, strategi, atferdspsykologi, merkevareposisjonering og historiefortelling.

Dataanalyse

Den moderne markedssjefen elsker data. Derfor er det bruk for en skarp analytiker på teamet. En analytiker skal som et minimum kunne svare på hvordan folk oppfører seg på nettsiden. Uten denne innsikten kan du optimalisere innholdet så mye du bare vil uten at det tar deg noen steder.

Videre er det et bredt spekter av ting du kan måle på. Blant de mest populære er YouTube, sosiale medier og e-post. Jo flere aktiviteter du opererer med, dess flere datapunkter å holde styr på.

Utvikling

Markedsføring i dag foregår i stor grad på virksomhetens egen nettside. På denne måten skiller markedsføring i dag seg markant fra markedsføringen før den digitale tidsalder. Der markedsføring før primært handlet om medieinnkjøp og å lage en iøynefallende og kreativ  kampanje, er nettsiden i dag blitt en viktig portal for nye potensielle kunder.

Derfor er det viktig med en utvikler som hele tiden kan bygge og utvikle nettsiden, slik at den hele tiden fungerer som den skal og lever opp til de funksjonalitetene dine besøkende forventer av din virksomhet.

User Experience (UX)

Det er ikke nok med et kveldskurs i Photoshop når du jobber med design i din virksomhet. En av designerens viktigste oppgaver er nemlig forståelse av brukerreisen og user experience (UX). Hvis brukeropplevelsen er dårlig kan du se langt etter leadsgenerering gjennom nettsiden din.

Les også: GDD: Slik designer du en nettside som konverterer.

Strategi

Den moderne markedssjef anno 2020 er analytisk skarp. De er dyktige strateger og de er i stand til å se ting utenfra. Vedkommende har et overblikk over de nyeste trendene og kan sette dem i relasjon med sin egen forretning. Vedkommende søker også stadig inspirasjon utenfra - både fra relaterende bransjer og konkurrenter, men de fanger også opp trender i urelaterte bransjer.

En god markedssjef forstår viktigheten av å ha teorien friskt i minnet. De tar seg derfor også tid til å studere gammel kunnskap om faget. De forsøker ikke å se inn i fremtiden, men forholder seg til hva som er foran dem her og nå. De bruker disse evnene til å få så mye som mulig ut av virksomhetens nåværende situasjon.

Atferdspsykologi

Virksomheter selger overordnet to ting: transformasjon eller identitetsbekreftelse. Dette vet den moderne markedssjefen godt, fordi vedkommende ofte er interessert i atferdspsykologi. Derfor lytter vedkommende også mer en han eller hun prater. Med sin gode forståelse av menneskelig atferd er markedssjefen i stand til å sette markedsføringen i spill, så det virker.

Merkeposisjonering og storytelling

De gamle dyder har ikke forsvunnet. Storytelling og merkevarebygging er fortsatt viktig. Virkelighet er sterkt preget av historier, og det har ikke - og vil heller ikke - endre seg. Så hvis du ikke allerede har en person på teamet ditt som er skarp på merkevarebygging og storytelling så bør du gå til anskaffelse av det.

marketing-network

6 ferdigheter du også bør ha styr på

Konverteringsoptimalisering

B2B-markedsførings viktigste oppgave å kunne generere leads. For å generere leads skal du (indirekte) kunne overbevise de besøkende på nettsiden om at de skal utføre bestemte handlinger - Call-to-Action (CTA). Dette kan eksempelvis være å laste ned en demo eller e-bok, booke et møte, delta på et seminar eller laste ned andre former for innhold.


Noen i din markedsføringsavdeling skal altså ha kjennskap til kjøpsreiser og konvertering. Utenom dine visuelle genier skal du bruke folk som har sterk kjennskap til sluttbrukeren, så du kan designe funksjoner og nettsider som hjelper dine besøkende med å få det de kom til siden din for.

A/B-testing

Det er også lurt å A/B-teste dine markedsføringsaktiviteter, så du hele tiden kan optimalisere og forbedre dem. A/B-testing er en god måte å få data på. Det er ingen universelle lover som sier hvorvidt en gul eller grønn knapp gir best resultat. Men du kan teste det, så finner du svaret for din hjemmeside eller dine e-poster.

A/B-testing er ofte et punkt som blir oversett på grunn av manglende ressurser, men hvis du virkelig vil maksimere dine resultater bør du sette noen i gang med det.

PhotoShop og wireframing

Budskapet kommer i første rekke, men hvis du ikke klarer å pakke budskapet pent inn er det ikke sikkert det når din målgruppe. Derfor kommer det nok ikke som et sjokk at design spiller en sentral rolle dersom du skal lykkes med digital markedsføring i 2020. Men det er ikke nok. Du skal også huske på å teste ut før du sender nytt design videre til utviklingsavdelingen. Du har derfor bruk for noen som kan lage mockups og wireframes, så du kan prøve ut og/eller se tingene før de blir sendt i produksjon.

Markedsføringsstrategen

Noen sier det er en trakt, andre kaller det et svinghjul - det er ikke så viktig hva du foretrekker i denne sammenhengen. Men du har bruk for noen som forstår seg på kjøpsreisen fra et kommunikasjonsperspektiv. Hvordan ser din målgruppe eller personas sin kjøpsreise ut? Hvilken informasjon søker de etter på nett? Hvordan foretrekker de å kommunisere? Og hvordan hjelper du de best mulig der de er?

Tekstforfatting

Tekstforfatting gjennomsyrer alt i markedsføring, og som Ryan Deiss så fint sier: Hvis ditt budskap ikke spiller, hvis du ikke kommuniserer skarpt og overbevisende, så er du godt på vei til å sprenge virksomheten din i luften.

Deiss anbefaler av samme årsak at markedssjefen velger nettopp denne kompetansen som en av deres kjernekompetanser. Tekstforfatting skal ses i et bredere perspektiv enn å bare skrive blogginnlegg og pressemeldinger. Tekstforfatting er også å mestre SEO, å skrive poster til sosiale medier, å kunne skrive skarpe annonsetekster til Google Ads og å skrive manus til videoer.

 

Se et kort utdrag fra hans peptalk på Hypergrowth i videoen under:

 

Databasehåndtering

En stor del av det å bedrive markedsføring er å skape relasjoner. Vi arbeider selv med inbound marketing, som nettopp handler om å skape en relasjon til våre leads, før en selger tar kontakt. Men hvordan gjør man dette på best mulig måte? Vi samler informasjon om våre leads i et CRM-system, som fungerer som en database over alle våre kontakter.

 

Hvert lead har sin egen kontaktprofil, der det blant annet er informasjon om hva de har gjort på vår nettside, samt salg sin korrespondanse med dem. Men våres markedsførere opererer også i CRM-systemet. Her setter de opp lister og sorterer data til ulike formål, som eksempelvis segmentering og automatisering.

 

Hvis du selv ikke er stødig på å navigere rundt i databaser og sortere data bør du ha en person i teamet ditt som kan hjelp deg med dette. Slik sikrer du stor verdi i dataen dere har.

Det starter med et overblikk

Hvis du fortsatt henger med, så hold ut litt til, vi er ikke helt ferdige enda. De ovennevnte disiplinene skraper nemlig kun litt i overflaten, hva gjelder å drive et markedsføringsteam. Har du riktignok mye av dette på plass, så har du mest sannsynlig også på plass det vi kommer til nå.


Men la oss likevel få et overblikk. Vi har lånt modellen nedenfor fra thegrowthrevolution.com fordi den gir et godt overblikk over hva det vil si å drive med markedsføring i 2020. På den nederste linjen ser du de viktigste mikrokompetansene eller disiplinene ditt team skal mestre. Bruk gjerne modellen som kompetansekartlegging når du tester pulsen på ditt markedsføringsteam.

Digital marketing for B2B i 2019 kræver superkræfter - sådan får du dem - Google Docs 2019-06-13 22-36-38Det er riktignok de færreste virksomheter som har alle kompetansene og ferdighetene (i modellen) til rådighet. Vi håper at dette har vært til hjelp for deg for å identifisere hvor hullene er i din virksomhet, så du kan finne dine allierte, samarbeidspartner eller om du får kompetansen in-house..

 

last ned startpakke for innholdsmarkedsføring