Skip to content

Integrasjoner i HubSpot – Slik fungerer det

3 mins read

I dag er kravene til en god brukeropplevelse høye. Dette krever igjen at bedrifter gir både potensielle og eksisterende kunder den ettertraktede 360-graders kundeopplevelsen det er mulig å tilby i dag. For å lykkes med dette må du ha tilgang til relevant informasjon om bedriftens kontakter. Dette er bare en av mange fordeler en integrasjon mellom to eller flere systemer gir deg.

Fire grunner til å gjøre en integrasjon

Det sies ofte at det er fire hovedårsaker til at bedrifter ønsker å gjøre en integrasjon:

  • Samle informasjon for å kunne ta bedre beslutninger
  • Dele data med andre systemer som trenger informasjon
  • Formatering av data
  • Mer effektiv bruk av verktøy

Ettersom teknologien utvikler seg i et rasende tempo, åpner flere og flere bedrifter øynene for disse mulighetene og fordelene som integrasjoner kan gi.

New call-to-action

Samle informasjon for å kunne ta bedre beslutninger

Tilgang til viktig og interessant informasjon om selskapets kontakter er en absolutt nødvendighet av flere grunner. Ofte er det markedsføringsavdelingen, salgsavdelingen og kundeservice som er gullgruvene her.

I tillegg til at informasjon om kontaktene dine bidrar til å skape en god kundeopplevelse, er det også andre tilfeller der en integrasjon vil komme godt med. Et godt eksempel på dette er ved kryssalg. Bedrifter samler ofte inn informasjon om kundenes kjøp i et forretningssystem som ikke alle har tilgang til. Dette vil da være en lukket informasjonskilde som gjør det vanskelig for andre involverte å få full kontroll på hva og hvorfor kundene dine har handlet hos deg.

La oss si at du har en kunde (X) i IT-bransjen som har kjøpt skytjeneste A. Hvis du da har tilgang til informasjon om andre kunder i lignende situasjoner som viser at de også har kjøpt skytjeneste B, er det en indikasjon på at kunde X kan ha interesse av skytjeneste B. Så, for å unngå å sitte i flere systemer, kan dette løses gjennom en integrering. Disse kan være både enkle eller mer komplekse, alt avhengig av behov, ønsker og betingelser.

Del data med andre systemer som trenger informasjon

I mange tilfeller er det også slik at selskaper kan tjene på å kunne dele informasjon til andre systemer på en enkel og fleksibel måte. La oss si at din bedrift har inngått en avtale med en ny kunde i et system, mens tjenesten leveres i et annet system. Da kan en integrasjon sørge for at informasjon om kunden opprettes i begge systemer – slik får altså alle systemer som trenger informasjonen tilgang til den. Et annet eksempel der denne typen integrasjon er effektiv, er dersom et selskap skal fakturere en kunde. Kundeinformasjon og selve ordren opprettes i flere systemer slik at prosessen skjer mer sømløst.

Formatering av data

Integrasjoner kan også handle om å foredle data – rydde telefonnumre, organisasjonsnumre og lignende for at informasjonen skal fungere bedre i automatiserte prosesser. HubSpot har nylig lansert en helt ny Hub, Operations Hub, som hjelper selskaper med nettopp dette.

Mer effektiv bruk av verktøy 

En annen vanlig grunn til at selskaper ønsker å integrere systemer er muligheten til å effektivisere prosesser – både internt og eksternt. Det begynner fort å spise av tiden din dersom du må hoppes fra system til system for å utføre en oppgave eller for å finne frem ønskelig informasjon. For ikke å snakke om hvor lang tid det kan ta å lære alle disse systemene. Ved å integrere for eksempel ditt forretningssystem med CRM- og/eller CMS-plattformen din, vil de ovennevnte prosessene utvilsomt bli smidigere, enklere og mer effektive.

Tre måter å integrere i HubSpot 

Vi i Avidly bruker hovedsakelig HubSpot og kan garantere at det er en enkel plattform å integrere systemene dine med, sammenlignet med mange andre. Dette er delvis fordi HubSpot tilbyr et virkelig godt og enkelt automatiseringssystem for markedsføring, samtidig som det er et CRM det er lett å integrere med. Enten du ønsker å gjøre en litt enklere eller mer kompleks integrasjon, er Hubspot et godt valg.

1. HubSpots økosystem

En stor fordel med HubSpot som plattform er at deres økosystem har vokst enormt de siste årene og kan integreres med mange flere systemer enn tidligere – så mye som over 500. Noen eksempler på godt brukte og populære systemer som kan integreres med HubSpot i dag er Slack, SurveyMonkey, Eventbrite, Office 365 og Google Suite.

2. HubSpot Operations HUB

HubSpots relativt nye produktlansering, Operations Hub, gir ferdige integrasjoner med for eksempel Zoho CRM og tilbyr muligheten til å utvikle koder direkte mot HubSpots API gjennom custom code (tilpassede koder i en workflow). Du kan også velge å integrere med et rest-API (Representational State Transfer) hvis du foretrekker den løsningen.

På denne måten gjør Operations Hub det mulig å gjøre noe enklere hvis ønskelig, men også mer komplisert. Du kan for eksempel koble systemer til hverandre via Operations Hub eller du kan velge å skrive tilpassede koder i workflows selv – mulighetene er altså mange og valgfriheten er stor. 

Gjennom bruk av tilpassede koder kan du blant annet sørge for å lage smarte assosiasjoner mellom kontakt og selskap, basert på for eksempel organisasjonsnummer.

3. Webhooks via push-modell

HubSpot har en tjeneste for såkalte webhooks som lar deg abonnere på endringer som skjer på objekter du er interessert i. Det kan for eksempel være relevant hvis en kontakt endrer fornavn eller lignende. Fra et integrasjonsperspektiv kan du jobbe med en såkalt push-modell som innebærer at du får informasjonen du ønsker, i motsetning til en pull-modell, der du må be systemet om eventuelle endringer.

Slik jobber Avidly med integrasjoner 

Vi i Avidly jobber daglig med selskaper som ønsker hjelp til å integrere systemer av forskjellige årsaker. Vi jobber med både fullt tilpassede integrasjoner og flere standardvarianter, for eksempel integrering av HubSpot med en mye brukt skyløsning. Før vi starter et integreringsprosjekt, har vi alltid et første møte (ofte digitalt) sammen med kunden hvor vi går gjennom API-er og hvilke muligheter som finnes. Her snakker vi også om kundens ønsket scenarier med en integrasjon. Det kan for eksempel være at de vil at systemet automatisk skal opprette en avtale når et salg er vunnet.

Det neste trinnet er at vi i Avidly utvikler et Proof of Concept (POC) som vi deretter presenterer for kunden. Den viser hva vi har funnet frem til, hvilken løsning vi anser som den beste og hvordan vi synes POC-et bør bygges. Formålet med et POC er i utgangspunktet en test på om teorien er i tråd med virkeligheten når vi begynner å bygge integrasjonen. Når POC-et deretter blir godkjent av kunden, starter integreringsprosjektet og selve arbeidet med å bygge integrasjonen igangsettes.


Vil du vite mer om hvordan vi jobber mer integrasjoner? Les mer om hvordan vi jobber med nettsideutvikling her!

New call-to-action