Skip to content

10 måleparametere for kontinuerlig inntektsvekst

3 mins read

Enhver bedrift er opptatt av inntektsvekst, det er ikke til å stikke under stol. Men en inntektsvekst kommer sjelden av seg selv. Det finnes (som regel) ikke noe som heter flaks eller tilfeldigheter når det kommer til veksten for din bedrift.


For å forstå inntektsveksten må du måle veksten ut i fra flere parametere (KPI-er), først da kan du forstå hva din bedrift gjør riktig, eller feil, og hvilke aktiviteter som er lønnsomme. Vi gir deg 10 måleparametere som kan hjelpe deg på veien mot vekst.


Les også: Slik sikrer du en jevn inntektsvekst med inbound marketing.

1. Antall leads generert månedlig

Dette er en fin måte å se hvordan bedriften din ligger an i forhold til å skaffe nye leads. Her bør din bedrift ha klare og tydelige mål på hvor mange leads det er ønskelig å skaffe hver måned. I tillegg er det motiverende å ha et mål å strekke seg etter.

Et ekstra tips er å skaffe seg en oversikt over hvor disse leadsene hentes inn fra. Altså hvilken kilde de kommer fra. Er det en kommunikasjonskanal som har vist seg som mer lønnsom enn andre? Dette kan fortelle deg mye om hvor bedriften bør legge ekstra ressurser når det gjelder innhenting av nye leads.


Denne dataen kan bedriften din eksempelvis hente inn med et godt CRM-system.


Les mer om hvordan du kan skape vekst for din bedrift her
.

2. Antall leads generert denne måneden vs forrige måned

Går det fremover? Eller tok bedriften din et steg tilbake fra sist måned? Drømmescenarioet er at det er vekst hver måned, men dette er dessverre ikke alltid mulig. Ved å måle opp i mot tidligere måneder kan dere over tid se hvilken retning pila peker, og nye målsettinger kan settes. Dette kan også måles kvartal versus kvartal eller år mot år.


Klar for at 2020 skal bli det beste året for din bedrift? Les 5 trender for omsetningsvekst i 2020.

3. Prestert antall leads vs målet

Hvordan presterte dere opp mot målet som er satt? Din bedrift vil som sagt dra god nytte av å sette tydelige mål for å kunne nå ønsket inntektsvekst. Hvor mange leads fikk dere versus  målet som er satt? Dette er en fin måte å se hvordan dere presterer i forhold til det dere ønsker.

Var målet realistisk? Knuste dere målet? Supert, da kan dere sette høyere målsetninger. Og hvis målet ikke ble nådd, så har din bedrift data på dette og kan jobbe med målsettingene.

Last ned e-bok om KPIer å rapportere på

4. Antall leads generert fra nettsiden

Denne tenker du at kanskje kunne gått under første punkt?. Vi har likevel satt dette som et eget parameter. Husk at mange som har fattet interesse i dere som bedrift kanskje gjør research om dere.

Da vil nettsiden deres være et naturlig sted å starte. Dette gir en fin mulighet til å skaffe nye leads. Ved å måle hvor mange leads din nettside genererer kan du få et svar på hvor enkel nettsiden deres er å bruke, hvorvidt den behøver flere konverteringspunkter og om potensielle kunder finner den informasjonen de er på jakt etter.


5. Prosentandel av alle leads som er salgskvalifiserte leads

Dere får inn leads, og det er bra, men hvor mange av leadsene er relevante og kan senere bli potensielle kunder? Og blir de leadsene som kommer inn salgskvalifiserte leads? Dette handler om at leadsene konverterer videre på nettsiden og blir salgskvalifiserte når de først har blitt et lead.

Dette parameteret kan bidra til å gi indikatorer på om dere er gode til å varme opp de leadsene som kommer inn. Dersom dere har en høy prosentandel som går fra lead til salgskvalifiserte leads gjør dere noe riktig i deres lead nurturing prosess, dersom den er lav bør du se på hvilke tiltak som er satt for å varme opp leadsene videre i kjøpstrakten. I tillegg kan det gi en indikasjon på at dere ikke tiltrekker de riktige leadsene.

 

6. Prosentandel av de salgskvalifiserte leadsene som er levedyktige salgsmuligheter

Det hjelper ikke å få inn hundrevis av leads hvis ingen byr på oppriktige salgsmuligheter. Dette er et veldig aktuelt parameter etter eventuelle markedsføringskampanjer. Traff kommunikasjonen under din kampanje?

Er leadsene en god match for bedriften og har potensiale for å bli gode ambassadører på sikt? Supert, fortsett med lignende kampanjer i fremtiden.

Denne KPI-en handler om å se på kvaliteten av de leadsene som kommer inn. Dersom de leadsene som kommer inn ikke er salgskvalifiserte eller av interesse for bedriften, bør du kanskje legge om strategien for hvordan du kommuniserer og hvor.


Les også: Hvordan få en mer lønnsom markeds- og salgsavdeling


7. Kostnad per lead denne måneden

Inntektene skal jo opp, så hva koster faktisk et lead for din bedrift? Kan dere jobbe for å få prisen ned pr lead i fremtiden? Dette kan by på nye delmål. Og hva vet vi om å strekke oss etter mål? Det byr på ekstra motivasjon.

8. Kostnad per lead dette kvartalet versus forrige kvartal

Du har forhåpentligvis kommet dit der målet er å få ned prisen per lead. Ved å måle etter dette parameteret kan din bedrift se en tydelig trend på hvilken retning pila peker. Har dere gjort noe annerledes når det kommer til hvor dere promoterer eller hvilke målgrupper dere retter dere mot? Dette kan ha en påvirkning i kostnad per lead.

 

9. Kostnad per ny kunde denne måneden

Forhåpentligvis blir så mange som mulig av leadsene kunder. Men hvor mye koster faktisk hver nye kunde for din bedrift? Det kan være lurt å følge med på denne KPI-en for å se hvordan det utvikler seg, opp i mot kost pr lead.

Du kan enkelt regne ut kostnaden per nye kunde ved å se på den totale omsetningen per kunde i sammenheng med bruttomargin og livstidsverdi.

 

10. Kostnad per ny kunde dette kvartalet versus forrige kvartal

Her ønsker vi å se at pila går nedover. En lav kost pr kunde vil alltid være noe som bidrar til inntektsvekst for din bedrift. Ser du derimot store avvik opp imot parameter 8, kan dette gi tydelige tegn på at reisen fra lead til kunde ikke er så effektiv.

Å måle den faktiske kostnaden per nye kunde kan være en fin måte å måle effekten av deres markedsføringen på. Hvor går pengene og hva genereres av inntekter i forhold til det som brukes?


Denne artikkelen er inspirert av Square 2 Marketings sjekkliste som du finner her.

Ønsker du å lære enda litt mer om KPI-er? Vi har laget en e-bok som går nærmere inn på hvilke KPI-er du burde rapportere på. Last ned helt gratis ved å trykke på bildet under.

New call-to-action