Skip to content

Marknadsföring och försäljning - så påverkas de av coronapandemin

2 mins read

Tidigt under våren 2020 när coronapandemin slog till var det många företag som fick det riktigt tufft. Tidigt delade HubSpot med sig av statistik för hur företagens marknadsföring och försäljning påverkades av pandemin, där bland annat antalet ökade säljmejl inte fick önskad effekt. Nu, med perspektivet sex månader senare, har HubSpot återigen gjort en sammanställning av data under pandemin som vi sammanfattar i det här inlägget. 


Trots att läget för många branscher fortfarande är ostabilt finns det ljusglimtar som pekar på att allt fler företag har lyckats ganska bra med att anpassa sig efter det “nya normala”. I våras visade HubSpots statistik tydligt att säljmejl, kalla samtal och liknande aktiviter fungerar betydligt sämre, medan människor fortfarande visar intresse för marknadsmejl. Här kan du läsa vårt första blogginlägg "Vad som fungerar just nu: HubSpot rapporterar om effekter av covid-19" och här kan du läsa "Data från HubSpot - marknadsföring och försäljning i Sverige just nu". Nu har vi alltså återigen tagit en titt på hur dessa siffror ser ut, några månader senare. 

Inbound-strategier fortsatt framgångsrika 

I HubSpots statistik syns det fortfarande, precis som i våras, att outbound-strategier fortsätter att fungera sämre. Ett exempel är massutskick av säljmejl, nästan en fördubbling sedan mars, som inte längre biter lika hårt på konsumenter. Köparens intresse finns där, men konsumenterna har nu större frihet att välja när och var de vill interagera med ett företag, vilket ställer krav på företag att möjliggöra den typen av kommunikation. Trenden pekar därav på att företag bör ha mer fokus på inbound-strategier, då utvecklingen gör att nya metoder för att interagera med konsumenter måste prioriteras. Här fungerar metoder så som inbound- och content marketing bra, eftersom de sker på köparens villkor. 

Köparen har kontrollen över sin affär

Inom inbound marketing pratas det mycket om köpbeteendet idag, hur sättet vi människor köper på har förändrats sedan internets intåg i våra liv. När 2020 började gjordes enligt statistik över 70 % av köpresan digitalt. Nu visar HubSpots covid-data att en ännu större del av köpares research sker digitalt, framför allt går det att se en ökning under de senaste månaderna. Det är i och för sig inte så konstigt, men det börjar onekligen bli dags för företag att kavla upp ärmarna och möta de behoven deras potentiella kunder har. Och framför allt, möta dem vid rätt tillfälle i deras köpresa. 

Ökningen av den digitala köpresan har även medfört att kraven på verksamheters tjänster också har förändrats. Många är vi idag, köpare och/eller konsumenter som förväntar oss att företag i allt större utsträckning till exempel använder on-demand-verktyg för kundservice inom en snar framtid. Att köpare i dagsläget har kontrollen sätter alltså stor press på företagen - det som levererar den bästa (digitala) kundupplevelse vinner.

HubSpot-covid-19-statistik

Mejl inom sälj och marknadsföring

Då intresset från köpare är fortsatt högt, har företag de senaste månaderna återigen börjat använda sig av marknadsmejl i större utsträckning. Det här till skillnad från i våras, då andelen säljmejl fullständigt exploderade i takt med att företag nog fick lite smått panik över dalande försäljning. Samtidigt som andelen marknadsmejl minskade, trots att statistiken visade att dessa faktiskt presterade bättre.

Trenden att använda marknadsmejl har under pandemin ökat med hela 49 %, vilket till stor del beror på den kraftiga ökningen av webbtrafik under de senaste månaderna. Trenden som startade i början av sommaren, har dessutom resulterat i en ökning på cirka 30 % jämfört med tiden före COVID-19. Statistik visar att mejltrenden ökat ytterligare under hösten och att svarsfrekvensen ligger 10-20 % över riktmärket. Heja alla marknadsförare där ute! 

På säljsidan har mejlaktiviteten också ökat men här har svarsfrekvensen tagit motsatt riktning. Sändningsvolymen har globalt ökat med 79 % sedan mars, men svarsfrekvensen har konsekvent varit nästan 30 % under riktmärket. Tillvägagångssättet med mejl fungerar uppenbarligen men faktumet kvarstår att konsumenter just nu blir bombarderade med mejl från säljare som försöker engagera sin publik. Stora massutskick kommer inte automatiskt att generera i fler svar, utan du måste se till att du är medveten om vad dina köpare har behov av.

Ökad webbtrafik under pandemin 

Det är kanske inte helt oväntat att även webbtrafiken har gått upp de senaste månaderna, när allt fler företag "tvingats" till digitalisering och när allt fler jobbar hemifrån. Allt sker ju mer eller mindre online idag. Men det är ändå intressant att få det svart på vitt, den globala webbtrafiken håller nämligen en fortsatt hög nivå när vi går in i vintermörkret. Faktum är att webbtrafiken har varit 20 % över riktmärket det senaste kvartalet och företag med högst digital närvaro ser ut att dra mest nytta av den utvecklingen.

Programvarubranschen är den bransch som ökat mest när det kommer till webbtrafiken, med en ökning på 51% över sitt riktmärke, vilket återspeglar digitaliseringstrenden som sattes i rullning långt före COVID-19, men som påskyndades av pandemin. Jämfört med i mars har nästan alla branscher återgått till ungefärliga nivåer pandemiutbrottet. Vi fortsätter att följa den digitala marknadsföringen och försäljningens utveckling med intresse och kikar ofta in på HubSpots statistik. 

 

 

cta-kontakta-oss