Skip to content

Hva kan en inbound marketing konsulent hjelpe deg med?

4 mins read

Tiden til å gjennomføre gode markedsføringstiltak for å øke bedriftens synlighet og generere flere leads blir ofte knapp. Tid kan ofte synes å være markedssjefens verste fiende - eller rettere sagt: mangelen på tid. Kjenner du deg igjen? Her er fire gode grunner til hvorfor du bør samarbeide med en inbound marketing konsulent.

Ønsket om å kunne gjennomføre gode markedsføringstiltak for å øke bedriftens digitale synlighet og generere flere kvalifiserte leads til salgsavdelingen, drukner ofte i hasteoppgaver og andre nødvendige gjøremål.

Så hvordan skal du som markedsfører rekke å gjennomføre alle oppgaver som er nødvendige for å oppnå målene for trafikk, antall leads og kunder? Ofte vil det være mer kostnadseffektivt å outsource noen av oppgavene til en konsulent fremfor å ansette en ny person til bedriften.

Ved å leie inn hjelp fra en inbound marketing konsulent vil du også kunne dra nytte av eksperthjelp – og få hjelp til de oppgavene som er mest tidkrevende eller krever spesiell kompetanse. Men hva kan egentlig en inbound marketing konsulent bistå deg med?

4 ting en inbound marketing konsulent kan hjelpe deg med

1. Legge strategien

Generering av trafikk og leads oppgis som den største utfordringen for 63 %  av alle markedsførere. Samtidig er trafikk og leads som fører til nye kunder, øverste prioritet hos over 70 % av alle selskaper. Så hvordan kan du tiltrekke flere besøkende til nettsiden og konvertere disse besøkende til leads og kunder?

En inbound marketing konsulent kan hjelpe deg med å sette opp en helhetlig strategi for inbound marketing. En slik strategi vil typisk innebære innholdspublisering, generering av leads og trafikk samt  automatisering av kjøpsprosesser.

Inbound marketing metodikken innebærer fire steg: Første steg er å tiltrekke folk til dine plattformer, for deretter å kunne konvertere dem til leads med verdifullt og relevant innhold. Videre bruker du lead nurturing til å følge opp leadsene slik at salgsavdelingen kan close dem som kunder og gi merverdi samt glede kunden og pleie kundeforholdet.

En konsulent kan hjelpe deg med å avgjøre hvilke spesifikke tiltak som best vil hjelpe deg med å nå bedriftens mål og sette alle de nødvendige markedsføringsaktivitene i ett system. Det blir inbound marketing konsulentens jobb å sørge for at alle ledd har passende innhold og at alle leads holdes varme frem til de er kjøpsklare.

 

Kontakt oss for en prat om hvordan du kan utnytte inbound marketing.

 

2. Produsere innhold

Content marketing, altså innholdsmarkedsføring, er en stor del av metodikken. Dette er fordi inbound marketing handler om å produsere innhold av høy kvalitet som leder personer mot dine produkter og tjenester dersom disse skulle være relevante for dem. Innholdet som publiseres trenger ikke å være langt og omfattende, men nyttig og lærerikt for personene du forsøker å nå.

Når du skal produsere innhold, er det viktig å tenke på hvilke(n) persona du er ute etter å nå. Innholdet er meldingen du forsøker å levere til dine besøkende, dine leads og dine kunder. Meldingene kan leveres på mange forskjellige måter – for eksempel via blogg, e-post, landingssider eller sosiale medier.

Selv om det i teorien virker enkelt nok, kan det å produsere nok innhold til å generere nye kunder og tilfredsstille eksisterende kunder være krevende. Ta for eksempel blogging: Bedrifter som publiserer mer enn elleve innlegg per måned får nesten tre ganger mer trafikk enn bedrifter som kun publiserer 0-1 ganger i måneden. Ser man på leadsgenereringen, er den over fire ganger høyere dersom bedriften publiserer innlegg mer enn 16 ganger i måneden istedenfor 0-4 ganger.

Det er ikke sikkert du har tid til å skrive fire blogginnlegg i uken, men statistikken viser at mengde er viktig. En inbound marketing konsulent kan hjelpe deg med å produserer artikler som er tilpasset hvert av stegene i kjøpsreisen slik at din bedrift kan lede deres personas frem mot en kjøpsbeslutning.

3. Gjennomføre markedsaktiviteter i HubSpot

Når du jobber sammen med en inbound marketing konsulent, får du hjelp til å gjennomføre markedsstrategien i praksis. Denne delen av markedsføringen er gjerne tidkrevende, spesielt dersom strategien er ny og du ikke har jobbet noe særlig i markedsføringsverktøyet tidligere.

HubSpot er et helhetlig system for inbound marketing og salg, og det er derfor mye å sette seg inn i. Ikke bare kan mulighetene være overveldende, men systemet blir også stadig oppdatert med nye og forbedrede funksjoner.

En konsulent kan ta hånd om planlagte inbound-aktiviteter som for eksempel å publisere innhold, sette opp  kampanjer, landingssider og workflows, men også sikre at du alltid får mest mulig ut av HubSpot. Ved å outsource denne jobben, kan du spare både verdifull tid og betydelige pengesummer.

En MIT-rapport fra 2014 viser at bedrifter som har tatt i bruk inbound marketing med HubSpot som hovedverktøy har oppnådd 2.40 ganger flere besøkende per måned, 5.99 ganger flere leads og 72 % økning i salgsomsetningen – kun i løpet av det første året.

4. Analysere resultatene dine

Du har nå fått planlagt en strategi, produsert innhold og gjennomført alle markedsføringsaktiviteter. Kanskje er du allerede mer enn fornøyd – men vi er ikke helt ferdige ennå.

Den eneste måten vi kan finne ut om målene for markedsaktivitetene er oppnådd på, er å måle og analysere dem. Analyse av resultatene gir oss muligheten til å lære, justere og optimalisere, slik at du kan oppnå enda bedre resultater i neste omgang.

Ofte er det ikke store forandringene som skal til – det kan være få og enkle justeringer som må til for å gi høyere konvertering, effekt og Return on Investment (ROI) per kampanje.

En markedsføringskonsulent vil ofte kombinere flere ulike verktøy for best å kunne analysere resultatene av markedsføringen. Eksempelvis bruker vi i Inbound Norway  disse analyseverktøyene for å sikre best mulig resultat av markedsføringen:

  • HubSpot: Et system som integrerer CRM, CMS, e-postsystemer, analysesystemer og moderator-verktøy for sosiale medier i én og samme programvare. Dette er et godt verktøy for blant annet å se hvilke publiseringer i sosiale medier som har skaffet mest trafikk, eller hvilke AdWords promoteringer som ga flest salgsklare leads. I HubSpot har du alt du trenger for å drive med inbound marketing og salg på ett sted.

  • Google Analytics: Viser blant annet hvor mange besøk siden din får, hvilke markedsføringstiltak som leder besøkende til siden, andel trafikk som kommer fra mobil og hvor mange besøkende som har konvertert til leads og kunder.

  • Databox: Databox er kort fortalt et analytisk KPI-dashboard (Key Performance Indicator) for bedrifter. Verktøyet samler alle måleparametre som salg, leads og konverteringer på ett sted slik at du kan levere de avgjørende KPI’ene på tvers av flere enheter. Verktøyet oppdaterer også tallene automatisk, slik at du hele tiden har tilgang til den nyeste statistikken. Databox tilbyr en rekke integrasjoner med blant annet Google Analytics, HubSpot, Salesforce, Google AdWords, Facebook, Facebook Ads, Instagram og fler.

  • Hotjar: Hotjar viser hvordan potensielle kunder faktisk bruker nettsiden din. Verktøyet analyserer hvordan nettsiden presterer og finner raske tiltak du kan sette i gang for å forbedre den.

 

En god markeds-sirkel

Når alle de fire punktene er gjennomført, er det på tide å ta med seg resultater og kunnskap tilbake til start. Er det noe ved strategien som må endres? Treffer innholdet og tiltakene bedre etter at aktuelle endringer er gjort? Hva kan vi så gjøre annerledes etter å ha prøvd ut dette?

Prosessen med å konvertere ukjente til leads og leads til kunder, automatiseres i mye større grad i inbound markedsføring enn i mer tradisjonell markedsføring. Likevel er det alltid noe som kan gjøres bedre for å generere flere leads og holde eksisterende kunder fornøyde.

Er du interessert i å vite mer om hvordan våre konsulenter kan hjelpe deg med å nå dine markedsføringsmål? Book en gratis rådgivningstime med oss, så ser vi på hvordan vi kan samarbeide for å oppnå bedre resultater for din bedrift.

 

New call-to-action