Skip to content

Några av Avidlys bästa webbsidor i HubSpot 2020!

5 mins read

På Avidly har vi ett brett utbud av tjänster inom digital marknadsföring och försäljning och en av dem är att vi designar och utvecklar webbplatser. Under 2020 hjälpte vi flera av våra kunder med att uppgradera, omstrukturera och optimera sina webbar. I det här blogginlägget har jag samlat några av de  många webbplatser vi byggde under 2020.

Det kan finnas många anledningar till att ett företag vill ha, eller rent av behöver en ny webb. Det kan till exempel vara nödvändigt ur en teknisk aspekt, eftersom det kan påverka hur en webbsida rankas i sökmotorer. En webb kan också vara varumärkesbyggande eller helt enkelt informativ och inspirerande. Men framförallt bör den vara leadsgenererande.

Idag, när mer eller mindre “alla” befinner sig online är en webbplats utan tvekan en av företags främsta försäljningskanaler. Därför är ett av våra främsta mål med alla webbplatser vi skapar att öka konverteringen, det vill säga att hjälpa era kunder få fler leads. Det kan bland annat göras genom att addera fler och enklare konverteringspunkter på strategiska ställen på den nya webben. Det kan också ske genom att vi hjälper våra kunder med att skapa det innehåll som behövs för att locka, attrahera och engagera kundens målgrupp. Här är exempel på några av Avidlys webbplatser 2020:

ADDQ - webb med helt ny design och ökat fokus på konsulter och karriär

Addq-screens
ADDQ är ett konsultbolag som tillhandahåller konsulter och metoder inom kvalitetssäkring för systemutvecklande företag, till exempel testning, kravställning, automatisering, prestanda och agil coaching. Efter att vi på Avidly hade jobbat med ADDQ och deras inbound marketing i ett par år, blev det i början på 2020 dags att göra ett ordentligt omtag med deras webbplats. De ville ha en ny, fräsch site som bättre speglade deras företag än den tidigare versionen. I briefen fanns bland annat dessa punkter: 

• Tydligt riktad mot ADDQs personas
• Större fokus på karriärdelen

• Tydligare struktur på hela sajten

• Bättre och enklare konverteringsmöjligheter 

 

“I ADDQs fall valde vi tidigt att arbeta utifrån ett av deras tydliga grafiska element, nämligen deras sneda Q. Det har idag en mycket större plats på webben än tidigare och går som en röd tråd genom hela sidan."

Örjan Bergholm, Designer på Avidly

 

För att strukturera upp siten bättre gjordes först ett analysarbete, där vi tittade på vilka befintliga sidor som presterade bra respektive mindre bra. På så vis kunde vi ta bort sidor som inte hade fått några interaktioner på 6 månader och skapa en tydligare, mer lättnavigerad sitemap. 

Ett annat område som ADDQ ville lägga större fokus på än tidigare var deras konsulter och deras arbete. Därför valde vi till exempel att lägga till större moduler redan på startsidan där några av konsulterna visas med bild och en kort presentationsruta. Arbetet med ADDQs webb var ett projekt enligt GDD (Growth Driven Design), vilket innebär att vi under tiden kontinuerligt gjorde förändringar utifrån hur delar på webben presterat. Till exempel genom att sätta upp A/B-tester för CTA-knappar och byt plats på moduler. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med ADDQ.

Techstep - Förenklad navigering, tydligare konvertering och mer liv på siten

The-Sceens-Techstep
Techstep syftar till att bli en av Nordens ledande leverantörer inom Managed Mobility Services och har kontor i både Sverige och Norge. Genom en kombination av enhetshantering, mjukvara och hårdvara i anslutning till tjänster och lösningar hjälper de företag och organisationer med mobil teknik, med syftet att förenkla och förbättra arbetsdagarna för varje anställd.

När vi kom in i webbarbetet hade de redan ett tydligt grafiskt manér och en grafisk profil, men behövde hjälp med att renodla dessa till den nya webben. Deras tidigare webb var något statisk och istället önskade de lägga större fokus på mobilitet och konvertering. Samtidigt som de ville göra webben mer levande. De ville också förenkla navigeringen, vilket vi löste genom en ny mer överskådlig meny. 

“Här jobbade vi mycket med starka kontraster, vilket ger en känsla av att det hela tiden händer saker på siten. Till exempel så valde vi att kombinera stora bilder med video och stora, tydliga ikoner.”

Örjan Bergholm, Designer på AvidlyEftersom Techstep ville öka konverteringarna och kanske framför allt, göra det enklare för besökare att komma vidare på siten, till exempel från startsida till kontakt, så skapade vi fler konverteringspunkter och ett tydligare flöde för besökaren. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med Techstep.

Tiger Balsam - Inspiration från Asien och ökat fokus på produkten

Tigerbalsam-screens
Tiger Balsam har en välkänd produkt som har tillverkats i över 100 år. När de bestämde sig för att de ville uppdatera sin webb så hade det inte gjort några större uppdateringar på flera år. Främst ville de göra ett omtag av hela webben för att de tyckte att den befintliga layouten inte riktigt speglade det sportiga intrycket som de ville förmedla.
 

“Ett av de främsta målen som Tiger Balsam hade med den nya webben var att lägga ett ökat fokus på produkten och samtidigt göra informationen om den tydligare och attraktivare. De ville även synliggöra Team TigerBalsam mer.”

Örjan Bergholm, Designer på Avidly

 

Vi började med att omstrukturera siten så att den blev mer lättnavigerad än tidigare. Team TigerBalsam fick en helt egen sektion och produkterna lyftes fram mer, med ny produktlistning och produktsida. Vi tog bland annat hjälp av en professionell fotograf för att ta riktigt schyssta produktbilder som passade väl in i den nya designen. 

Något som var extra roligt med att göra den här webben är att den både riktar sig till B2B och B2C. Målgruppen är både konsumenter som älskar att använda Tiger Balsams produkter, men även återförsäljare som vill sälja eller veta mer om produkten. 

Här kan du läsa hela vårt case om Tiger Balsam.

Semco - Personligare webb med ökat fokus på karriär

Semco-screens
Semco Maritime var med tidigt när den danska offshore-industrin tog fart. Sedan dess har de varit med och underlättat teknisk konstruktion, tillverkning, installation, service och underhåll av offshore-tillgångar. De har också tillhandahållit omfattande projektledning i alla faser av olika energiprojekt.

När Semco Maritime ville ha en ny webb så hade de bland annat önskemål om att få en tydligare uppdelning mellan sina två huvudområden - Renewables och Olja och Gas. De ville även ha en mer personlig hemsida, varför vi la mycket fokus på att använda bilder på människor i olika situationer för att få fram den rätta, personliga känslan.

Utöver ovan önskemål ville de också ha utökad sökfunktion och en karriärssida där lediga positioner visas och där möjligheten finns att filtrera dessa per funktion. Vi la även till en modul med personliga stories på karriärsidan, både för att framställa de anställda mer och för att berätta om deras olika roller.

Cotes - Fler visuella effekter och ny brand guide inför nya webben

Cotes-screens
Cotes mission är att leverera den mest hållbara lösningen för torr luft på marknaden. De ville ha en ny webb som var en uppgradering från deras gamla. Ett starkt önskemål var möjligheten att lägga till en video med en visuell effekt i headern på startsidan, en funktion som idag används på den nya siten. Avidly hjälpte även till med att skapa en helt ny brandguide till Cotes, för att på bästa sätt kunna matcha deras önskemål med planerna för den nya webben. Utöver det här förenklade vi även Cotes sitemap, så att webben blev mer lättnavigerad och bättre strukturerad. Något annat som skiljer sig mycket från den tidigare versionen är att det är betydligt lättare att konvertera via den nya webben. Idag finns inga så kallade “Dead ends”, eftersom det finns strategiskt placerade CTA:er där det finns möjlighet till det. 

Ytterligare en sak som vi gjorde var att gruppera ihop flera av deras kompetenser, vilket resulterade i en betydligt mer hanterbar användarupplevelse. På den tidigare webben fanns det mer än 30 alternativ att välja på, nu finns det bara 3, vilket underlättar både navigering och gör informationen tydligare.

Pari - Nytt utseende och större fokus på verksamhetsområdet

Pari-screens

Pa-Ri Materia är en pionjär inom cirkulär ekonomi och erbjuder nya och begagnade kontorsmöbler till företag och konsumenter. 

Det främsta syftet med webbprojektet var att förnya det visuella utseendet och få fram Pa-ris verksamhetsområde och erbjudande bättre. Med det här som grund kom vi fram till att en ny webb och en onlinebutik behövdes. Den nya webben skulle också tillhandahålla verktyg för försäljning samt demo av produkter. Några ytterligare funktioner som var viktiga var möjligheten att lämna in en offertförfrågan och en funktion som låter säljare och köpare skicka meddelanden till varandra. Liksom övriga webbplatser på den här listan gjordes även den här i HubSpot CMS. 

Aiforia - Rebrandad site med större anpassning och bättre prestanda 

Aiforia-screens


Aiforia behövde bygga om sin webbplats främst för att den plattformen de tidigare använde inte stöttade deras anpassning i önskad utsträckning. Vi startade projektet med en GDD för att ta reda på vilka sidor och vilka delar av webben som skulle prioriteras. Avidly gjorde även ny grafik i form av en bakgrund som rör sig och animationer vid övergångar mellan olika sidor på siten. Efter att den första delen av den nya webben lanserade har vi enligt GDD fortsatt att kontinuerligt förbättra och optimera webben, bland annat genom att sätta upp A/B-test för deras modul för demobokning.

Sist men långt ifrån minst så fick
webbplatsens övergripande prestanda en rejäl skjuts uppåt tack vare redesignen och optimeringen vi gjorde på deras nya site. 

På Avidly bygger och utvecklar vi webbplatser baserade på principerna för Growth-Driven Design (GDD). Med GDD kommer du igång snabbare och nyttjar dina resurser optimalt genom datadriven marknadsföring. GDD handlar också om att kontinuerligt analysera och optimera för att nå bästa resultat med företagets webb. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med webbprojekt. 


Skapa webb som ger effekt