Hva er personas og hvordan identifiserer du dem?

Produsert av
Niclas Wicksell Bakke
23. januar 2019
Del artikkel

Personas er helt essensielle i inbound marketing, men hva er det egentlig, hvorfor er de så viktige og hvordan kan du identifisere din bedrifts personas?

 

Først og fremst: Hva er en persona? En persona er en fiktiv personalisering av en typisk person din bedrift ønsker å nå ut til – og få som kunde.


I beskrivelsen av en slik målperson, eller målgruppe, bør du inkludere hvilke behov denne personen har, mål, utfordringer og bekymringer – men også hvordan han eller hun tenker og oppfører seg i en beslutningsprosess.


Se for deg at du skal skrive en roman. For å kunne skape et levende bilde av karakterene dine, må du kjenne disse personene ut og inn. Som forfatter må du vite hvordan disse karakterene tar avgjørelser, hva de liker og ikke liker, hva som motiverer dem, hvilke mål de har – og hvilke problemer de står ovenfor.


Maler du et detaljert bilde før du setter i gang med skrivingen er det enklere å skrive en bestselger.

Hva kan du lese om i dette blogginnlegget?

Hvorfor personas er essensielle for inbound marketing-suksess

Personas eller målgruppe?

Hvordan ser en typisk persona ut?

Hvem er dine personas?

Slik går du frem for å skape dine personas

Hvem bør være med på å lage personas?

Hvorfor personas er essensielle for inbound marketing-suksess

Personas er ikke bare viktige i inbound marketing, men i alle former for kommunikasjon. Mer spisset kommunikasjon er en metode som gang på gang har vist seg å gi gode resultater.

“Nettsider som bruker personas viser seg å være 2-5 ganger mer effektive og enklere å bruke for personene den retter seg mot.” - HubSpot

Ved å bli kjent med personasene til din bedrift kan du enklere rette deg mot de, med riktig kommunikasjon i hvert steg av kjøpsreisen


Les også: Hvordan skape innhold til de ulike stegene i kjøpsprosessen?

Personas eller målgruppe?

Markedsførere har blitt godt kjent med konseptet “målgruppe”, og disse har du sikkert tydelig definert allerede. Utfordringen med større målgrupper, er at kommunikasjonen fort kan bli for generell, for lite personlig – og dermed ineffektiv.


Tradisjonell demografisk markedsføring er rett og slett for bredt til å treffe godt. Dersom bare 1 av 10 personer i målgruppen din trenger det du tilbyr, betyr det at 9 av dem ikke er relevante leads. Du har med andre ord kastet bort 90% av tiden din på å forsøke å nå en hel gruppe irrelevante personer.


Som Mark Schaefer skriver i sin artikkel: 

3 til 4 personas står vanligvis for over 90% av bedriftens salg."

Hvordan ser en typisk persona ut?

Persona - Mari Markedssjef


Hvem er dine personas?

Hvem dine personas er kommer helt an på hva dine mål er. Forsøk å svare på disse spørsmålene for å få et tydeligere bilde av hvilke type personer din bedrift ønsker å nå ut til: 

  • Hvilke type personer er det din bedrift tjener penger på?
  • Hvilke type personer er det din bedrift ønsker å samarbeide med?

Uansett hvem du er på jakt etter er det viktig at du har et krystallklart bilde av hvem disse personene er. Personas sammenstilles basert på undersøkelser, informasjon og statistikk du har samlet, samt kunnskap og erfaringer internt om de dere forsøker å nå.

[LAST NED GRATIS]: GUIDE TIL INBOUND MARKETING OG SALG

Det handler ikke om å utelukke noen

Selv om du skal spisse kommunikasjonen mot de du allerede vet er interessert i det din bedrift tilbyr, betyr ikke det nødvendigvis at du skal ekskludere noen. Du bruker heller kreftene mer hensiktsmessig for å få mest mulig igjen for innsatsen.


De som ikke faller direkte under beskrivelsen av dine personas, men som besøker nettsiden eller bloggen er bare en bonus. Kanskje kjøper de fra deg, kanskje ikke. Ettersom du har gjort en skikkelig innsats for å nå ut til de som har størst sannsynlighet for å kjøpe, vil disse ekstra prospektene være en bonus. 

Hva-er-personas?

Slik går du frem for å skape dine personas

Det aller første du bør gjøre når du skal lage bedriftens personas er å invitere relevante personer innad i bedriften til en workshop. Med relevante personer mener vi personer som har god kjennskap til bedriftens kunder og som vet litt om hvilke utfordringer de fleste har og hva slags type personer de er. 


Ta gjerne med en selger, og kanskje noen fra kundeservice, da disse vil sitte på en gullgruve i form av spørsmål bedriftens prospekter ofte har – det er tross alt disse spørsmålene dere skal besvare for å kunne lede dem videre i kjøpsprosessen. 


Forsøk å svare på spørsmål som hvilken stillingstittel personen har, hva de gjør på jobb, hvilke ambisjoner, bekymringer og mål de har, samt hva de måles på og hvilken rolle de har i kjøpsprosessen.


Tenk også på hvordan de er som person, hva de liker å drive med på fritiden og hvilke sosiale medier de bruker. Formålet er å finne ut hvordan personen tenker og oppfører seg i en kjøpsprosess, men også å finne ut hvem personen er og hvilke interesser vedkommende har, slik at det blir enklere å skrive innhold som treffer og engasjerer.

Les også: 4 gode grunner til å starte en bedriftsblogg.


Så snart dere har noen antakelser om hvem bedriftens personas er, 
kan dere begynne å gå litt dypere. Send ut spørreundersøkelser til deres eksisterende kunder hvor du eksempelvis ber dem om å definere hvilken problemstilling de kjenner seg best igjen i. Du kan rett og slett bruke bedriftens nåværende kunder for å finne ut om de påstandene dere har kommet frem til faktisk stemmer. 


Dere kan også kjøre dybdeintervjuer med nåværende kunder for å finne ut hvordan de tenker i en kjøpsprosess, hva som er viktig for at de skal velge å kjøpe fra din bedrift, men også hva som kan hindre dem fra å kjøpe og hva slags informasjon de er interessert i.


Kvalitative intervjuer kan være smart å gjennomføre for å avdekke ulikheter mellom de ulike personasene slik at det blir enda enklere å treffe hver enkelt persona sine svake punkter. 

hva er personas

Hvor mange personas trenger du?

Når du først setter deg ned for å lage personas, kan det være lett å tenke at din bedrift har altfor mange forskjellige kunder til å kunne begrense det til et par stykker. Vår erfaring er derimot at det alltid er mulig å komme frem til 2-3 personas man burde fokusere på i første omgang.


Høres det lite ut? Husk at selv 
store, internasjonale bedrifter som HubSpot kun har 2-3 personas de jobber aktivt mot. Fokuserer du på kundens utfordringer og bekymringer kan du raskt se at mange av disse er svært like.


Bruk derfor ikke energi på å diskutere om personasen skal være en mann eller en kvinne – eller om vedkommende er 20 eller 50 år gammel. Dersom utfordringen er den samme, bør det også være én og samme persona. 


Det fine med å bruke et verktøy som HubSpot er at databasen din med informasjon om prospekter og kunder øker kontinuerlig. Dette betyr at du når som helst kan finne ut at du trenger å utvikle en ny persona, eller kanskje bør slå sammen to til en.


Les også: Hva er buyer's journey og hvordan kartlegger du kjøpsreisen til dine kunder?

Hvem bør være med på å lage personas?

Det å utforme bedriftens personas bør ikke være noe som faller på markedsføringsavdelingen alene. Selv om du kanskje er godt kjent med målgruppene du har jobbet med en stund, kan det være slik at salg og kundeservice kjenner de som kjøper av dere enda litt bedre.


De snakker tross alt med disse personene hver dag og lytter til deres bekymringer og spørsmål. Ta derfor med deg noen som har direkte kontakt med både prospekter og kunder. 


Når du får personasene på plass kan du
 enklere skrive og sende e-poster til riktig tid, dele interessante og hjelpsomme blogginnlegg, samt nå kundene dine på en helt ny og mer personlig måte.


Ønsker du å lære mer om personas og inbound marketing? Last ned vår ultimate guide til inbound marketing og salg med mer enn 40 siders lesestoff om alt du behøver å vite om inbound:

 

Last ned guide for inbound markedsføring og salg

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.