Skip to content

3 grunner til at ledelsen elsker inbound marketing

3 mins read

Som leder i en bedrift, kan det å bestemme hvor og hvordan du skal fordele midler i bedriften være en skremmende, og ikke minst, krevende oppgave. Som markedsfører kan du bidra til å gjøre disse beslutningene enklere ved å forsvare ditt budsjett og bevise avkastningen på markedsføringsinvesteringen.

En enkel måte å forsvare budsjettet og bevise avkastningen på, som ledelsen vil elske, er gjennom inbound marketing. Hvorfor? Inbound marketing lar deg nemlig enkelt spore akkurat hvordan bedriften tiltrekker nye besøkende og leads, konverterer disse leadsene til kunder og øker bevisstheten rundt varemerket.

Men hva er det egentlig med inbound marketing som klarer å fange ledelsens oppmerksomhet og som kan gjøre deres liv litt enklere?


Hvorfor ledelsen elsker inbound marketing 

Inbound marketing gjør det enkelt å forstå hvordan folk kommer i kontakt med bedriften din, hvordan de samhandler med innholdet ditt for å bli leads og salgskvalifiserte prospekter, og hvordan selgerne closer dem som kunder.

Alt dette kan gjøres på en sporbar måte som er til hjelp for markedsførings- og salgsinnsatsen, og som kan knyttes til bestemte budsjett-elementer i bedriftens regnskap.


[TA TESTEN]: HVOR GODT PASSER INBOUND MARKETING TIL DIN BEDRIFT?


1) Inbound marketing gjør det enkelt å bevise ROI 

Dersom din bedrift implementerer inbound marketing, er det enkelt for deg å bevise avkastningen av investeringen til ledelsen. Som nevnt ovenfor, er dette fordi alle aktiviteter du gjør kan spores og analyseres.

Du kan se hvordan folk beveger seg gjennom kjøpsreisen fra start til slutt – i tillegg til hvor folk eventuelt faller av, slik at du kan forbedre disse stedene på nettsiden. Det er visse måleparametre du bør ha oversikt over. Noen av de viktigste er:


  • Kilder: Hvordan ulike besøkende finner innholdet ditt og blir interessert i det.
  • Konverteringspunkter: Hva slags type innhold konverterer flest leads og fører disse gjennom kjøpsreisen slik at de kan bli kunder?
  • Konverteringsrate basert på ulike typer innhold: Hvilke resultater ulike typer innhold dere har på nettsiden gir, er viktig å måle for å kunne forstå hva slags innhold dere bør fortsette å produsere, hva som bør fjernes og hva som kan gjøres om til et nytt format eller vinkles om til en ny persona. Her er det helt essensielt at du følger med på antall visninger, klikkraten på Call-to-actions, klikkrate – og åpningsgrad på e-poster, konverteringsgrad på landingssider og mer.
  • Kundeanskaffelseskostnad: Hvor mye koster det å tiltrekke et lead og konvertere vedkommende til en kunde?


Les også:
Inbound marketing og ROI: Hvilke resultater kan du forvente?

2) Inbound-prosessen gjør det enklere å skape et samarbeid mellom markedsførings- og salgsavdelingen

En av kjernekomponentene i inbound marketing er at salgs- og markedsavdelingen må jobbe sammen for å kunne definere og nå sine mål.

Salgsavdelingen har vanligvis mer direkte kontakt med potensielle kunder og kan derfor informere markedsavdelingen om hva slags type innhold som må lages for å kunne tiltrekke og lære opp de rette prospektene, slik at salgsprosessen blir enklere og mer effektiv.

Det er helt nødvendig at disse to avdelingene forstår hvordan kommunikasjon om behov, funn og mål kan lede til en felles suksess som hjelper bedriften med å nå – eller overgå – sitt årlige mål om inntekt. 

Inbound-metodikken, som inkluderer inbound marketing og inbound salg, sikrer et slikt samarbeid ved å tilby flere forskjellige verktøy og metoder. Et eksempel er en SLA (Service Level Agreement) som hjelper begge avdelinger med å forstå hva som kreves av dem, for at de satte målene skal nås.

De to avdelingene må også komme til enighet om hvem den ideelle kunden er. Deretter må de identifisere de ulike stegene en kontakt går gjennom, som indikerer hvorvidt han eller hun er klar til å kjøpe.

Vanligvis er ikke samarbeidet mellom markeds- og salgsavdelingen det beste, noe som faktisk kan være skadelig for bunnlinjen. Ved hjelp av inbound marketing og salg, vil begge avdelinger kunne få mer eierskap til avkastningen på bedriftens investering i markedsførings- og salgsaktiviteter.

Les mer om hvordan du kan få en mer lønnsom markeds- og salgsavdeling.


3) Inbound gjør det enklere å vite når eksisterende kunder er klare for å kjøpe mer 

Mange bedrifter “glemmer” at de faktisk kan selge enda mer til sine eksisterende kunder. Ifølge Kissmetrics koster det 7 ganger så mye å få inn en ny kunde som det gjør å beholde og selge til eksisterende kunder.

Det er helt essensielt at du følger med på hva eksisterende kunder gjør på nettsiden og andre kanaler dere benytter, slik at du har statistikk på hvordan du best kan følge dem opp med relevante tilbud.

Dersom du ikke følger opp eksisterende kunder, går du ikke bare glipp av potensielt større livstidsverdi per kunde – du risikerer også at kundene blir misfornøyde og at de velger en annen leverandør neste gang.

Er du derimot flink til å følge opp med relevant og verdifull informasjon, kan dine eksisterende kunder bli gode ambassadører som hjelper deg med å promotere din bedrift ut mot andre potensielle kunder og samarbeidspartnere.

Les også: 10 måleparametre for kontinuerlig inntektsvekst.

Det er også et annet positivt aspekt ved det å spore og følge aktivitetene til nåværende kunder: Eksisterende kunder kan gi deg en hel del informasjon om hva prospekter og nye kunder kan være interesserte i.

En god måte å finne ut hva slags tjenester eller produkter din bedrift mangler – eller hva slags forbedringer som bør gjøres i deres produktportefølje – er å sende ut spørreundersøkelser til eksisterende kunder, samt følge med på hvilke handlinger de gjennomfører på nettsiden.

Dine eksisterende kunder har en direkte tilknytning til det som skjer på markedet. Dermed kan de hjelpe til med å holde deg og din bedrift oppdatert.

Der har du svaret: Din daglige leder vil sette stor pris på å kunne få detaljerte og målbare parametre og knytte besøkende, leads og kunder direkte til investeringen som har blitt gjort for å anskaffe dem.

Inbound marketing vil også hjelpe bedriften med å holde seg oppdatert på det som skjer i markedet ved å bruke sanntidsdata fra både prospekter og kunder. Det kan i tillegg bidra til å etablere bedriften som en opinionsleder innenfor bransjen.

Ta vår test nedenfor, for å finne ut hvor godt inbound marketing passer til din bedrift.

Sjekk om inbound marketing passer din bedrift, ta testen!