Avidly-Guide-dark
Mall

Så skapar du buyer personas

Buyer personas är en nyckelkomponent för att lyckas med inbound marketing och träffsäker marknadsföring. Framför allt sälj- och marknadsavdelningen kan dra nytta av buyer personas - för att förstå vem företaget säljer till och vem ni kommunicerar med. Men personas kan med fördel användas av fler avdelningar på bolaget, till exempel i utvecklingen av nya tjänster och produkter. 

Vi har tagit fram en enkel mall som du kan använda när du skapar buyer personas för just ditt företag.

Ladda ner mallen via formuläret!

Ladda ner mallen här

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.