Solar Foods

Mat skapad för en bättre framtid.

Solar-foods_refe1
Typ: Commercialization & Branding
Kund: Solar Foods
Leverans: Strategy, Brand, Creative Concepts & Design, Digital Marketing, Social Media
Solar Foods

Det renaste proteinet i världen

Solar Foods är en finskt food-tech startup som utvecklar innovationer för den globala livsmedelsindustrin. Med sin revolutionerande biotekniklösning Solein® möjliggör Solar Foods naturlig proteinproduktion var som helst genom att använda luft och elektricitet. Soleins unika men naturliga bioprocess ger en ny plattformsteknik för näringsrika ingredienser, växtbaserade köttalternativ eller till och med odlat kött. Och bäst av allt är att det är helt fritt från jordbruk och vattenbruk - vilket gör det till det renaste proteinet i världen.

För att hitta en utmärkande historia och innehåll för sin banbrytande innovation vände sig Solar Foods till Avidly. Livsmedelsindustrin är en konkurrenskraftig värld. För att nå toppen i den branschen idag måste du sticka ut. Uppdraget var tydligt: att skapa en stark image till företaget som täcker allt ifrån varumärkesstrategi till varumärkesidentitet. 

SolarFoods_content_SamsungS9-004-1-1_refe

Stark identitet för företaget

Solar Foods varumärke utstrålar att de är ett pålitligt forskningsorgan för beslutsfattare, licensgivare och beslutsfattare på livsmedelsföretag. Produktmärket är byggt som en lösning för produktutveckling i livsmedelsföretag. Dessutom fungerar ett starkt varumärke som en bas i riskinvesteringar för viktiga målgrupper.

Inför en komplex fråga har det varit särskilt viktigt att hantera och bygga ett konfidentiellt förhållande med målgrupper. Ett brett utbud av innehåll har skapats på digitala kanaler, liksom mycket skräddarsytt innehåll inriktat på målgrupper för partnerförhandlingar och pitchar.

SolarFoods_some-posts_grid-2-1_refe

Index Award Winner 2019

Det stora intresset som globala medier har visat  för Solar Foods är ett bevis på  effektiviteten med  strategisk kommunikation. Solar Foods har blivit uppmärksammad i ett stort antal internationella medier, såsom till exempel CNN, BBC, Nikkei, Forbes, The Guardian, Vice och World Economic Forum. Företaget har också listats i internationella tävlingar som belönar världsrevolutionära innovationer, varav den viktigaste var Index Award 2019. Indexpriset beskrivs ofta med termen ”Nobelpriset för design”.

TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.